Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko giao cho ngành y tế trong khi soạn thảo cải cách phải làm cho ngành y tế trở thành ngành dịch vụ phải trả tiền. Tổng thống nói trong cuộc họp của Hội đồng quốc gia về cải cách, trong đó xem xét đề xuất của Bộ y tế về cải cách ngành y tế đất nước.

“Không đủ sự thừa nhận chân thành để nói rằng y tế không mất tiền – đó là một trong những chuyện thần thoại của đương đại mà các chính trị gia Ukraina dùng để lừa dân từ năm này qua năm khác”, – Poroshenko đánh giá, sau khi ông kêu gọi từ bỏ huyền thoại này, phòng báo chí của người đứng đầu nhà nước cho biết. 

Tổng thống đánh giá rằng tin vào y tế không mất tiền chỉ có những người không ốm đâu và không có cần thiết tới bệnh viện, tới bác sỹ.
“Sự thật là ở chỗ, tiền cho dịch vụ y tế ai đó phair trả, còn nhà nước thì không làm nổi điều đó. Ngân sách không đủ để chữa bệnh. Cần phải đưa vào một hệ thống có hiệu quả của một nền y tế sau cải cách”, – tổng thống Poroshenko nói. 
Tổng thống nói cải cách y tế là một trong những ưu tiên chính. Ngành này là một ngành “có vấn đề lớn”, “mục ruỗng” và “tham nhũng”.
“Hệ thống y tế quốc gia đã biến thành tia họa quốc gia”, – Poroshenko quả quyết. 
Người đứng đầu nhà nước đánh giá rằng chiến lược cải cách ngành phải hướng tới việc sao cho trung tâm chú ý không phải là bao nhiều giường bệnh, mà là người bệnh, còn tiêu chí chỉ thị của cải cách phải là tuổi thọ trung bình.
Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 12 bộ trưởng y tế Alexander Kvitasvili đã trình bày chiến lược cải cách ngành y tế.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian/LB.ua

»Cùng chủ đề