Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã tiến hành cuộc gặp gỡ với các đại diện của Ukraina trong Nhóm liên lạc ba bên về điều tiết tình hình ở Donbass và các p’hân nhóm.

Cơ quan báo chí của người đứng đầu nhà nước thông báo rằng tổng thống đã thảo luận với các đại diện nói trên về hoạt động trong năm 2017 và bàn các nhiệm vụ ưu tiên của năm 2018 của Nhòm liên lạc ba bên và của các cơ quan chính trị.

Tổng thống Poroshenko cám ơn các đại diện Ukraina về những sự đấu tranh vì quyền lợi quốc gia và hoạt động tích cưc hướng tới phục hồi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Theo lời người đại diện phân nhóm nhân đạo Irina Geraschenko’ trong năm 2018 phía Ukraina sẽ ưu tiên cho công tác giải phóng tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp ở ORDLO và tích cực hóa công tác tìm kiếm thi hài những người đã tử vong và mất tích.

Trong khi đó ở Donbass xung đột đã giảm, số lượt chiến binh tập kích vào quân đội Ukraina không nhiều, ở mức từ 5-20 lần một ngày hoặc hoàn to’àn không có, tuy vậy nhưng thiệt hại của quân đội vẫn còn xảy ra. Ngày hôm kia, thứ 5 một xe vệ binh quốc gia trúng mìn do chiến binh cải đã làm hai binh sỹ đi trên xe tử vong.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề