Tổng thống tuyên bố đây là một ophaanf của chiến lược nhằm cắt đứt liên hệ với quá khứ thuộc địa.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký luật về chấm dứt hiệu lực của hiệp định về hữu nghị, hợp tác và cộng sự với Liên bang Nga ký kết năm 1997. >>пресс-служба главы государства.

“Không gia hạn hiệp định này nên xem là một,ắt xích trong chiến lược của chúng ta để cắt đứt hoàn toàn với quá khứ thuộc địa và hướng tới Châu Âu”, – Poroshenko tuyên bố trong video.

Theo lời tổng thống, những mặt khác của chiến lược này – đó là chế độ phi thị thực, hiệp định về hiệp hội với Liên minh Châu Âu, Tomos về thành lập Nhà thờ chính thống giáo thống nhất và tự chủ, thoát khỏi SNG, củng cố trong Hiến pháp đường lối tiến tới gia nhập NATO và Liên minh Châu Âu, thiết lập một quân đội hùng mạnh, yêu nước và chuyên nghiệp, củng cố tiếng Ukraina, lịch sử dân tộc và củng cố sự đồng nhất quốc gia..

Poroshenko đánh giá rằng, hiệp định chưa được hủy bỏ trước đó vì chưa có lợi do có nhiều khiếu kiện mà Ukraina gửi tới các tòa án quốc tế chống lại nước Nga như là quốc gia vi phạm công pháp quốc tế và các hiệp định tay đôi.

.Lưu ý rằng, vào tuần trước quốc hội Ukraina đã thông qua luật chấm dứt hiệu lực của hiệp định về hữu nghị, hợp tác và cộng sự giữa LB Nga và Ukraina kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Hiệp định này được ký năm 1997 và được gia hạn 10 năm một nếu một trong hai bên không có phản đối.

Bình luận quyết định này của tổng thống Poroshenko  người phát ngôn điện Kremlin Peskov nói rằng, “quyết định như vậy là điều đáng tiếc – một quyết định có hại cho nhân dân Ukraina”.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề