Ngày 8-5, chiểu theo phần 2 điều 94 Hiến pháp tổng thổng Yushechenko đã trả lại kèm theo sửa đổi của mình cho quốc hội xem xét lại luật buộc người nước ngoài và người không có quốc tịch phải cung cấp các thông số sinh trắc học của mình tại các đại diện ngoại giao Ucraina trong quá trình xin visa.

Ngày 14-4-2009 Rađa Tối cao thông qua luật “Sửa đổi điều 25 luật Ucraina “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch”, luật này quy định người nước ngoài và người không có quốc tịch phải cung cấp các thông số sinh trắc học trong khi làm thủ tục xin cấp visa, cũng như khi qua kiểm tra biên phòng tại các trạm biên phòng tại biên giới đất nước, nếu luật và hiệp ước quốc tế không có quy định khác.

Theo cơ quan báo chí của tổng thống cho biết, tổng thống Ucraina không thể ký luật trên, vì hiệu lực của luật sẽ hợp pháp hoá việc thâm nhập, thay đổi hoặc phổ biến trái phép các thông số sinh trắc học của cá nhân, dẫn đến tình trạng vi phạm quyền của các cá nhân trên và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc tế của đất nước.

Ucraina còn chưa có các bảo đảm pháp lý cho việc bảo vệ thông số cá nhân dựa trên việc xử lý tự động hoá.

Ngoài ra, còn phải sửa đổi chính sách visa và cơ chế ngoại lệ dành cho người nước ngoài và người không có quốc tịchcho phù hợp với quy định pháp lý.

Các đề nghị của tổng thống về luật này sẽ do phó ban thư ký tổng thống – đại diện của người đứng đầu quốc gia tại Rađa Tối cao Igor Popov trình bày tại kỳ họp toàn thể quốc hội.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina