Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã phủ quyết luật “Cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc tại ucraina”. Người đứng đầu quốc gia đề nghị quốc hội hoàn thiện thêm luật này nhằm tăng cao tính khả thi trong việc cấm tạm thời ngành kinh doanh này cho đến khi có quy định pháp lý kiên quyết hơn.

Ông Yushenko ủng hộ cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc tại Ucraina cho đến khi giải quyết dứt điểm về quy định pháp lý cho hoạt động tổ chức, tiến hành và duy trì các máy và cơ sở trò chơi đánh bạc, cụ thể là bằng cách hạn chế khu vực có thể đặt các cơ sở này, cấm cơ sở kinh doanh trò chơi đánh bạc tại các khu dân cư, – phòng báo chí của tổng thống cho biết.

Quyết định phủ quyết của tổng thống lấy lý do là luật trên là luật có tính chất mị dân và thiếu cân nhắc. Luật sẽ làm mất đi gần 200 nghìn chỗ làm, phòng báo chí thông báo. Trong điều kiện khủng hoảng tài chính thế giới tổng thống không thể cho phép điều đó.

Trong trường hợp luật có hiệu lực mà chưa được hoàn thiện thêm, nhà nước sẽ chịu thiệt hại tài chính rất lớn do ngân sách sẽ thất thu thuế (phí) từ các cá nhân và thể nhân là chủ tổ chức các cơ sở kinh doanh trò chơi đánh bạc.

Ngoài ra, còn một hậu quả nghiêm trọng nữa được dự báo cho lệnh cấm hoàn toàn ngành kinh doanh này là tỷ lệ tội phạm hoá và bất hợp pháp hoá các cơ sở kinh doanh trò chơi đánh bạc sẽ gia tăng.

Để hoàn thiện thêm luật này tổng thống đề nghị phải quy định các giấy phép đã cấp cho các chủ thể hoạt động kinh doanh trước ngày luật có hiệu lực sẽ không bị bãi bỏ, mà hiệu lực của nó chỉ bị tạm ngừng để sẽ được lập lại khi thành lập được các khu vực dành riêng cho ngành kinh doanh trò chơi đánh bạc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người đứng đầu quốc gia Ucraina cũng đề cập đến vấn đề phải đảm bảo quyền xã hội của các công dân Ucraina là nhân viên của các cơ sở kinh doanh trò chơi đánh bạc, khi một tỷ lệ thất nghiệp nhất định trong khu vực này là do luật cấm kinh doanh mới. Tổng thống đề xuất phải tăng cường hiệu lực của các đảm bảo quốc gia theo luật hiện hành Ucraina “Về bảo hiểm xã hội bắt buộc quốc gia trong trường hợp thất nghiệp”.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina