Ngày 24/12/2008, Tổng thống Nga D.Medvedev đã có bài phỏng vấn quan trọng với phóng viên 3 kênh truyền hình lớn của Nga. Trong thời lượng hơn 1h phát sóng, nhà lãnh đạo điện Kremly đã nêu những sự kiện lớn đối với Nga trong năm 2008 và các ưu tiên chiến lược của điện Kremly trong thời gian tới. Nội dung bài phỏng vấn có thể khái quát theo các chủ điểm sau: