Một đề nghị mới của Tổng thống Nga D.Medvedev đối với G20 được dăng trên Website của tổng thống nói rằng, tại cuộc gặp ở Luân đôn vào tháng 4 này Nga sẽ đề nghị G20 cải cách hệ thống tài chính thế giới. Trong số những ý tưởng cải cách có việc đưa vào một đồng tiền toàn cầu “SuperValue

Trong tài liệu này nói rằng, “cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần này là kết quả sụp đổ của hệ thống tài chính hiện hành do chất lượng điều tiết thấp kém mà những độ liều quá lớn đã nằm bên ngoài một sự tính toán cần thiết”.

Trong hoàn cảnh đó, nước Nga đề xuất với G20 (20 quôc gia lớn – ND) đưa vào những tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô và ngân sách, mà sự tuân thủ chúng là bắt buộc đối với các nền kinh tế chủ đạo của thế giới.

Thành lập một hệ thống cảnh báo sớm khủng hoảng trên nền tảng những đánh giá thường xuyên mới về những độ liều mang tính chất hệ thống. Quy về một tiêu chuẩn thống nhất sự điều tiết và giám sát trong khu vực tài chính, và cả những nguyên tắc công tác của các hãng đo lường chỉ số (Rating Agency – ND).

Thành lập đồng tiền dự trữ trên các quốc gia (up-national/toàn cầu – ND), mà đưa vào lưu thông (Emision) là do những định chế tài chính quốc tế thực hiện. Làm cho đồng tiền này trở thành một “SuperReserve” (siêu dự trữ – ND). Đồng thời mỏ rộng hơn nữa những khả năng tài chính và quyền hạn của IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), thậm chí đến cả quyền đưa tiền Super này vào lưu thông hoặc phát lạm khi cần thiết.

“Với mục đích đối trọng với móc ngoặc tài chính” nước Nga đề nghị “bàn thảo khả năng soạn thảo những Quy tắc “tẩy rửa” nợ, trong đó kể cả hợp tác hành động vủa các nước đại diện chủ nợ và con nợ…”

Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề