Ông Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố, tất cả quan chức Chính phủ, gồm cả ông, sẽ phải công khai tài sản cá nhân, thu nhập hằng năm.

Ông Medvedev khẳng định: “Tôi tin rằng mọi người cần phải biết rõ những thông tin cá nhân này. Tổng thống cũng không ngoại lệ”.

Tổng thống cũng kêu gọi chính quyền bang và liên bang thành lập các ủy ban đặc biệt, chuyên theo dõi việc công bố tài sản, cũng như quyết định liên quan, quyết định những chức danh nào phải công khai tài sản cá nhân.

“Từ chối cộng tác với ủy ban đặc biệt này và không thực thi các điều khoản luật pháp khác có thể được coi là cơ sở để cách chức người đó”, Tổng thống Nga nói.

Hành động trên của ông Medvedev chỉ là một trong nhiều nỗ lực chống tham nhũng tại Nga. Từ khi lên làm Tổng thống vào tháng 5/2008, ông Medvedev coi việc chống tệ nạn này là một nhiệm vụ ưu tiên. Bằng chứng dễ thấy nhất là Tổng thống đã thành lập một ủy ban chống tham nhũng chỉ hai tuần sau khi nhậm chức.

Ngoài ra, ông Medvedev còn thông qua một chương trình chống lại tệ nạn này vào tháng 7/2008. Theo đó, mỗi cơ quan nhà nước nên thành lập các đơn vị đặc biệt nhằm chống tham nhũng ngay trong đơn vị hành chính đó. Đồng thời, các sĩ quan quân đội, các nhân viên hải quan, tòa án và cảnh sát cũng phải công khai thu nhập và tài sản cá nhân.

Theo báo cáo của Viện Thông tin Khoa học Nga, tham nhũng hiện nay ở Nga “vượt tầm kiểm soát”, khiến mỗi năm, Nga thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.

Thống kê từ một cuộc thăm dò dư luận của một Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội Nga, có đến 30% người dân Nga cho rằng nạn tham nhũng trong xã hội là rất nghiêm trọng, 44% – khá nghiêm trọng, 19 % – vẫn chưa có gì nghiêm trọng và chỉ 1% – không nghiêm trọng.

Ánh Hồng
theo RIA Novosti