Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các luật, theo đó viện trợ cho Ukraina trong năm 2019 sẽ đạt mức gần 700 triệu đô la.

Tổng thống Mỹ đã ký dự luật mà trước đó đã được quốc hội thông qua, theo đó viện trợ cho Ukraina sẽ tăng lên tới mức 695,7 triệu đô la, ĐSQ Ukraina ở Washington thông báo. >>посольство Украины в США.

Con số này bao gồm: theo chương trình chi cho các chiến dịch ở nước ngoài – 445,7 triệu, gia tăng viện trợ quân sự – 115 triệu và 250 triệu do bộ quốc phòng Mỹ chi trong năm nay cho Ukraina.

Tiện thể, người đứng đầu bộ tài chính Ukraina Oksana Makarova tuyên bố rằng, Ukraina sẽ nhận khoản chuyển ngân lần 2 từ EU không sớm hơn tháng 3.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề