Tổng thống Dmitri Medvedev đề xuất soạn thảo kế hoạch chống khủng hoảng rõ ràng để không chỉ chính phủ mà nhân dân cũng hiểu được. Ông đã tuyên bố điều đó hôm thứ 4 trong phiên họp chính phủ về các vấn đề kinh tế.

Đồng thời, nguyên thủ Nga lưu ý rằng trong kế hoạch chống khủng hoảng cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể, có trình tự thực thi được quốc hội thông qua như các điều khoản sửa đổi ngân sách. Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh rằng trong điều kiện cuộc khủng hoảng tài chính nhiệm vụ chính của chính phủ là hỗ trợ xã hội cho nhân dân: Đối với chúng ta hiện nay điều gì là chủ yếu nhất? Đó là vấn đề mà chúng ta đã nhiều lần nhắc đến – thực thi các nhiệm vụ xã hội mà chính phủ đã cam kết trong điều kiện ngân sách bị giảm xuống. Ngày 20.2 tại phiên họp đoàn chủ tịch Ủy ban nhà nước mở rộng ở Irkutsk chúng ta đã lập ra gói biện pháp chống khủng hoảng, mà chính phủ không chỉ thực hiện, mà còn thực hiện bổ sung thêm.

Đồng thời tổng thống Dmitri Medvedev lưu ý đến các phương hướng hoạt động đặc biệt quan trọng sau đây: Cần phải đẩy mạnh công tác xây dựng nhà ở, khuyến khích mua và sử dụng hàng hóa nội địa, tăng cường phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, dĩ nhiên là phải thực hiện các nhiệm vụ về cấp ngân sách cho các đơn đặt hàng nhà nước. Cần phải tạo ra các xung lực mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, tổng thống Dmitri Medvedev còn nhấn mạnh rằng phải kiểm soát việc thực hiện chương trình bố trí việc làm cho người dân. Lãnh đạo các khu vực không thực hiện chương trình tạo công ăn việc làm cho nhân dân sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất, tổng thống cảnh báo.

Các biện pháp chống khủng hoảng đó phần lớn tương ứng với cac động thái mà chính phủ các nước khác nhau ở châu Á, châu Âu đang tiến hành. Liên quan đến điều này tổng thống Dmitri Medvedev nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp hoạt động chống khủng hoảng của Nga với các đối tác nước ngoài. Nga đã đưa ra các đề xuất và gửi tới các đối tác nước ngoài, tổng thống Nga ghi nhận và bày tỏ hi vọng rằng công tác về phối hợp nỗ lực ổn định hệ thống kinh tế tài chính thế giới sẽ được tiếp nối tại phiên họp về chủ đề chống khủng hoảng của G20 sắp tới tại Luân Đôn.

Ánh Hồng
theo Đài Tiếng nói nước Nga