Sau phần họp long trọng của quốc hội mới với sự tuyên thế nhậm chức của chủ tịch, phó chủ tịch thì quốc hội Ukraina khóa 9 chuyên sang thảo luận nội dung theo chương trình.

Vào khảng 17g00 tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy tới dự phiên họp. Nếu bình thường thì sẽ có thông điệp trang trọng về tình hình trong nước và quốc tế, tuy nhiên tổng thống Zelenskiy đã bắt đầu theo kiểu của mình.

Ông đứng vào vị trí dành cho tổng thống đề nghị mọi người ngồi xuống và nói to mấy lần: “Thôi nhé, dừng ngay hết các loại tin nhắn sms, hãy thông qua nhiều luật”.

Có vẻ như tổng thống phản ứng với thông tin báo chí đứa về việc những tin nhắn do các đại biểu p-hái “Phụng sự nhân dân” gửi cho nhau gây chấn động dư luận. Báo chí đã chụp được nội dung tin nhắn của đại biểu Mikhail Radutskiy gửi trên màn hình điện thoại với những lời lẽ văng tục và đe dọa ai đó.

Tổng thống sau đó đe dọa: trong trường hợp không thực hiện những lời hứa thì sau một năm sẽ giải tán.

“Vấn đề chỉ có một: Chính các vị có cơ hội được ghi vào sách giáo khoa như thế nào? Hoặc là quốc hội sẽ làm điều không thể, thể hiện hết tất cả những gì mà các khóa quốc hội trước không làm được trong 28 năm. Một quốc hội không có đánh lộn, bỏ họp, bỏ hộ nhau phiếu bầu, chỉ có tích cực làm việc vì sự thịnh vượng của quốc gia…

Có thể là với tư cách một quốc hội chưa đầy năm đã bị giải tán. Thực tế đó là thời gian thử thách cho các vị. Hãy tin tôi đi, tôi đã giải tán quốc hội rồi thành thử tôi biết và sẽ không có ngại ngùng gì để làm việc đó lần thứ hai. Tôi chân thành hi vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm việc”, – tổng thống tuyên bố.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề