(DN.ODESA) – Trong ngày 18 tháng 11 (thứ ba) tỷ giá của đồng Givna tại thị trường liên ngân hàng đã xuống từ 5,83Gr./usd còn 6,00Gr./usd theo kết quả Bán trong ngày. Đầu phiên giá 5,81 – 5,85Gr./usd; cuối phiên – 5,9295 – 6,1000Gr./usd. Trong khi đó ngân hàng nhà nước không tham gia phiên chợ này.

»Cùng chủ đề