Thứ nhất, việc chuẩn bị khủng bố, thứ hai nữa là theo tư liệu điều tra đã có những cuộc thảo luận không chỉ đơn giản là giết hại các ĐBND mà cả thường dân. Nghĩa là mực đích rất ác của chủ nghĩa khủng bố và rõ ràng 100%. Savchenko  có thể sẽ không được thả ra, thậm chí sẽ có bản án tù chung thân.

Chuyên gia chính trị học Taras Zagotodniy kể khi đánh giá vụ án Savchenko.

“Tống giam vài tháng thì tất nhiên rồi. Nhưng xét tới những tội danh được nêu ra thì độ tăng nặng vì tính chất nguy hiểm đối với những người xung quanh thì có khả năng lớn là Savchenko sẽ không thoát khỏi tống giam trước khi có bản án, thậm chí bản án sẽ là mức tù chung thân. Điều này là hợp logic”, – ông Zagorosniy nhận xét.

“Đây không phải là tội phạm kinh tế nào đó, không phải tham nhũng, không phải tội ăn cắp để có thể nộp thế chấp tại ngoại. Trong trường hợp này tống giam là cần thiết. Tiếp tục thì sao? Có lẽ sẽ gia hạn tạm giam”, – ông Zagorosniy nói.

Theo lời ông Zagorodniy, chẳng bao lâu sẽ xuất hiện những đối tượng khác của vụ án, bởi vì nếu cơ quan điều tra tuyên bố về một chiến dịch khủng bố quy mô lớn như thế thì không thể chỉ có hai người thực hiện mà tối thiểu cũng phải có cỡ 50 người tham gia.

Tất cả đều buộc tội ông Victor Medvedchuk, nhưng chẳng ai thẩm cung ông cả, chuyên gia này lưu ý.

“Tại sao nói nhiều. Nghĩa là, hoặc không có vụ nào trên thực tế, hoặc là gây một áp lực nào đó tới ông ta, hoặc một điều gì đó nữa”, – ông Zagorodniy nói.

“Nếu tòa thu thập được các bằng chứng thì Savchenko cuối cùng có nguy cơ bị án tù chung thân”, – ông Zagodniy nhận xét.

Không một ai trên thế giới ủng hộ khủng bố và giết hại dân mình, vì vậy Phương Tây cũng sẽ không phản đối nếu Savchenko bị bỏ tù.

“Còn người Ukraina chúng ta đồng thời cũng nhìn nhận một số sự việc tỉnh táo hơn và không ủng hộ những cái chuyện đại loại rằng, nào chúng ta cùng đi tấn công Nhà quốc hội. Không cần phải chống đối các chế định nhà nước. Chế định làm việc tồi còn hơn không có nó. Các chế định không làm việc thì đó là những chế định tựa như “DPR” và “LPR”. Ông Zagorodniy nhận xét.

Lưu ý rằng, trước đó cơ quan công tố đã công bố bằng chứng video về việc Ruban và Savchenko chuẩn bị các vụ khủng bố ở Kyiv như thế nào. Trên hình ảnh có các cuộc gặp gỡ với các sỹ quan quân đội Ukraina, hình ảnh bắn úng tại trường bắn ở Khmelnitskiy và những cuộc hội họp bàn về việc khủng bố ở Kyiv, khu vực nhà chính phủ.

Nguồn: Slovoidilo

»Cùng chủ đề