Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào, lưu học sinh tại Nhật Bản hôm 19/4, nhân chuyến thăm chính thức nước này.

Tại buổi nói chuyện, Tổng bí thư điểm lại một số thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước gần đây, như duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kiềm chế thành công lạm phát, chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại mở rộng. Tổng bí thư nhấn mạnh một số mục tiêu của Việt Nam trong thời gian tới như tiếp tục kiềm chế giảm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Tổng bí thư khẳng định, kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực to lớn của đất nước, đồng thời nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm luật pháp của nước sở tại, luôn hướng về quê hương và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Theo kế hoạch, lễ đón chính thức Tổng bí thư Nông Đức Mạnh diễn ra tại phủ Thủ tướng Nhật Bản ngày 20/4.

Lê Hùng
theo Quân Đội Nhân Dân