Ngày hôm nay quốc hội Ucraina sẽ được giải phóng để thông qua quyết định dời thời hạn bế mạc kỳ họp này.

Ngày hôm nay quốc hội Ucraina sẽ được giải phóng để thông qua quyết định dời thời hạn bế mạc kỳ họp này. Phó chủ tịch quốc hội Nhikolai Tomenko thông báo với báo giới bên hành lang quốc hội như vậy. “Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải phóng cho quốc hội để xem xét quyết định lùi thời hạn bế mạc kỳ họp”, – ông nói.

Ông Tomenko nhấn mạnh, sẽ có đủ số phiếu để “bế mạc kỳ họp”. “Chúng tôi sẽ lùi ngày bế mạc…có thể nói chắc chắn rằng, còn có ít nhất một phiên họp nữa hoặc là vào thứ ba, hoặc là vào thứ tư, thứ năm tuần tới”, – ông Tomenko nói và nói thêm, liên minh không có “quyền về đạo đức bế mạc kỳ họp khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tối thiểu”.

Lê Tâm
theo Podrobnosti