Xí nghiệp giao thông công cộng mặt đất tp Kyiv thông báo rằng các hành khách sẽ được sử dụng mạng Wi-fi không mất tiền kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Việc sử dụng Internet không mất tiền nhờ sự hợp tác giữa Cty “KyivPassTrans” với Cty “E Wi-Fi”. Trang bị cho mạng lưới giao thông Wi-Fi được bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2017. Hiện đang kết thúc công việc trang bị cho các phương tiện giao thông mặt đất cho tới hết năm 2017 để vào đầu năm 2018 hành khách có thể sử dụng mạng không mất tiền.

Theo lời giám đốc “KyivPassTrans” Levchenko sự tiếp cận mạng Internet không mất tiền không chỉ cho phép hành khách sử dụng các mạng xã hội và xem thông tin thời sự mà còn có thể lập kế hoạch chuyến đi của mình tốt hơn.

Mạng Wi-Fi có thể sử dụng trong bất cứ ô tô buýt, xe buýt điện và tàu điện bất kỳ, còn trong khoang hành khách có bảng hướng dẫn sử dụng kèm theo. Để sử dụng mạng này hành khách cần tải sẵn trình duyệt “Google Chrome”, “Safari”, “Mozilla FireFox” hoặc “Opera” và chuyển sang website “ewifi.com.ua”, trong thống báo cho biết.

Nguồn: Telegraf

»Cùng chủ đề