Tòa Pháp hiến Ukrainađã xem xét khiếu nại của nhiều đại biểu nhân dân về tính hợp hiến của sắc lệnh giải tán quốc hội của tổng thống Zelenskiy.  

Tòa đã thông qua quyết
định trong phiên họp kín của phòng lớn hôm thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Theo dữ liệu của ĐBND Nayem có 11 thẩm phán của TPH đã bỏ phiếu thuận, 5 phiếu chống đối. Quyết định của tòa nói rằng sắc lệnh giải tán quốc hội là hợp hiến.

Sắc lệnh của tổng thống đồng thời quy định một cuộc bầu cử ĐBND vào quốc hội khóa 9 vào ngày 21 tháng 7. Cơ sở pháp lý để giải tán quốc hội là do không có Liên minh đa số trong một thời kỳ dài, đồng thời về mặt chính trị thì độ tín nhiệm của dân vào quốc hội với 4% là quá thấp.

Liên minh Châu Âu
trong quốc hội được thành lập vào cuối năm 2014, sau khi bầu cử gồm: MTND, BPP,
Batkivschina, Đảng cấp tiến, Tự cứu mình.

Tuy nhiên tới đầu
năm 2016, 29 tháng 3, ba phái nhỏ đã từ bỏ Liên minh, chỉ còn lại MTND và BPP
với số ĐBND không đủ 226 người theo hiến định để thành một liên minh đa số.

Nguồn:  lb.ua

»Cùng chủ đề