Ngày 25 tháng 6, tòa pháp hiến Ukraina đã thừa nhận điều khoản về nghi phạm tội khủng bố và các tội phạm nặng khác bị bắt buộc tuyệt đối phải tống giam (trước xét xử, -nd) là không hợp hiến.

Giờ đây những người như vậy toàn có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng tiền thế chấp để không phải tống giam trong thời gia điều tra trước xét xử, thậm chí có thể được bảo lãnh tại ngoại.

Những tội phạm nặng và tội khủng bố được định nghĩa tội danh tại nhiều điều khoản của Bộ luật hình sự: chẳng hạn, 109 – chiếm quyền lực nhà nước, lật đổ chế độ pháp hiến; 110 – xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Ukraina; 111 – phản bội tổ quốc; 112 – xâm phạm đời sống quan chức nhà nước, nhà hoạt động xã hội; 113 – phá hoại; 114 – làm điệp viên; 258 – hành dộng khủng bố; 260 – thành lập tổ chức có vũ trang bất hợp pháp; 261 – tấn công vào hạng mục có yếu tó nguy hiểm cao;

Người Ukraina bị cú sốc lớn bởi quyết định này của Tòa pháp hiến khi đất nước đã 5 năm kháng cự với quân xâm lược Nga trong một cuộc chiến Hybrid.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề