Toà án thượng thẩm khu vực Kiev sáng hôm nay đã bãi bỏ hiệu lực của sắc lệnh tổng thống Ucraina, sắc lệnh này tuyên lệnh phục hồi chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát của ông Sviatoslav Pyskun là hết hiệu lực.

Chính ông Pyskun đưa ra thông báo này.

“Đúng, sắc lệnh đã được bãi bỏ như là lệnh bất hợp pháp. Nhưng đây là quyết định dễ hiểu, vì tất cả đều thấy rằng tổng thống đã bãi chức tôi mà không có sự nhất trí của Rađa Tối cao. Quyết định bất hợp pháp, và toà đã phán quyết hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống”, – ông nói.

Trả lời câu hỏi về hành động tiếp theo sau khi có quyết định của toà án ông Pyskun nói: “Tôi chưa biết, tôi còn phải suy nghĩ thêm. Thứ nhất, tôi là đại biểu quốc hội, thứ hai, đã có viện trưởng kiểm sát hợp pháp Alechsandr Medvedko. Vì thế phải xem nên quyết định thế nào”.

Ông đồng thời đưa ra ý kiến cho rằng quá trình xét xử như thế này sẽ không phải là cuối cùng và “sẽ còn diễn ra các hoạt động tố tụng hành chính, kháng cáo, phúc thẩm” theo sáng kiến của Ban thư ký tổng thống.

“Tất nhiên, tôi tin rằng họ sẽ khiếu nại quyết định đó. Mà họ còn biết làm gì? Tôi có cảm giác, người nào soạn thảo cho tổng thống sắc lệnh đó thì nên từ chức, có thế thôi”, – ông Pyskun nói.

Nhìn chung phán quyết của toà án không khiến ông đặc biệt vui mừng: “Các vị biết đấy, tôi đã chán ngấy các quá trình kiện tụng này rồi. Và nói chung tôi tin rằng không bao giờ Ban thư ký tổng thống hiện nay lại đi thi hành một phán quyết hợp pháp, vì vậy mọi thứ vẫn cò tiếp diễn”.

Ông Svyatoslav Pyskun bị bãi chức viện trưởng viện kiểm sát vào ngày 24 tháng 5 năm 2007, khi đó tổng thống V.Yushchenko công nhận lệnh phục hồi chức viện trưởng viện kiểm sát cho ông Pyskun của mình là mất hiệu lực. Cơ sở để ra quyết định này tổng thống cho rằng có sự chồng chéo trách nhiệm khi ông Pyskun vừa là đại biểu quốc hội (khối đảng khu vực) là cơ quan lập pháp lại vừa hoạt động trong chính quyền hành pháp.

Svyatoslav Pyskun: Tất cả đều biết Tổng thống bãi chức tôi không qua nhất trí với Rađa Tối cao.

Lê Tâm
theo Correspondent

»Cùng chủ đề