Cấu tạo của tòa án tối cao Ukraina sẽ như thế nào?

Hội đồng công lý tối cao ngày 31 tháng 7 đã thông qua số lượng biên chế của Toà án tối cao Ukraina, tòa án chống tham nhũng tối cao, tòa tối cao về sở hữu trí tuệ và tòa tối cao kháng nghị khu vực.

Thông tin được đăng tải trên website của Hội đồng công lý tối cao Ukraina (Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong lĩnh vực tư pháp, nói cách khác là cơ quan quyền lực tư pháp cao nhất của nhà nước Ukraina, -nd). >>сайте ВСП.

Toàn bộ danh sách biên chế của Tòa án tối cao gồm 196 thẩm phán (hiện tại đã có 120 thẩm phán), trong số đó có 56 thẩm phán của Tòa giám đốc thẩm hành chính, 45 thẩm phán của Tòa giám đốc thẩm kinh tế, 42 thẩm phán của Tòa án giám đốc thẩm hình sự và 53 thẩm phán của Tòa án giám đốc thẩm dân sự.

Biên chế của tòa án chống tham nhũng tối cao có 39 thẩm phán, trong đó có 12 thẩm phán làm việc trong phòng xét xử kháng nghị, còn biên chế của tòa án tối cao về sở hữu trí tuệ (the IP-Curt) là 30 thẩm phán, trong số đó 9 người làm việc trong phòng kháng nghị.

Ngày 31 tháng 7 đã thông qua biên chế của các toà án kháng nghị khu vực mới.

Trong khuôn khổ cải cách tư pháp ở Ukraina thành lập 26 tòa án kháng nghị chung (đại cương) khu vực, 7 tòa án kháng nghị khu vực về kinh tế và 7 toàn án kháng nghị về hành chính.

PS/comment: Ở Ukraina hệ thống tòa án bao gồm các tòa án sơ thẩm được tổ chức tại các địa phương và xét xử theo nơi cư trú – tòa sơ cấp. Trên các Tòa án sơ thẩm chung có các Tòa án kháng nghị được tổ chức theo khu vực không trùng khớp với các địa phương hành chính, nghĩa là nó hoàn toàn không phụ thuộc vào chính quyền hành pháp hay lập pháp của bất kỳ địa phương nào. Trên các tòa kháng nghị này là Tòa án tối cao Ukraina và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của chính quyền tư pháp là Hội đồng công lý tối cao.

Lưu ý rằng, việc thông qua luật về Tòa án chống tham nhũng tối cao từng là điều kiện đòi hỏi của Phương Tây. Nó có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018.

Tòa án tối cao mới của Ukraina đã được thành lập trong khuôn khổ cải cách hệ thống tư pháp và bắt đầu làm việc từ cuối năm 2017.

Tòa án tối cao về các vấn đề sở hữu trí tuệ được thành lập vào mùa thu năm 2017 và hiện đang tổ chức thi tuyển chọn 21 thẩm phán cho toàn án này.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề