Yêu cầu “hãy nhận hoặc thanh toán” (“бери или плати”// “Take or pay”) đã bị tòa hủy bỏ hoàn toàn.

Naftogaz thông báo: Theo hai khiếu kiện đã có phán quyết của tòa Gazprom nợ Naftogaz gần 3 tỉ đô la – 2,56 tỉ đô la cộng thêm chiết khấu nợ kéo dài là gần 3 tỉ đô la… Nếu tính các khiếu kiện khác, cả các khiếu kiện đã hoàn thành và chưa hoàn thành phía Naftogaz ước tính Gazprom phải trả số tiền cỡ 22 tỉ đô la, kể cả phán quyết của tòa án Ukraina về vi phạm độc quyền cung cấp khí đốt của Gazprom.

Tòa phúc thẩm (kháng nghị) hạt Swea đã bác bỏ đơn kháng nghị đầu tiên của Gazprom về các quyết định của Tòa án Trọng tài Stockholm, trong năm 2017-2018 đã xem xét các yêu cầu của Naftogaz và Gazprom về việc cung cấp khí đốt và vận chuyển quá cảnh.

Quyết định này được nêu trên trang web của tòa án.

Kháng nghị đầu tiên liên quan đến quyết định tạm thời (riêng biệt) của Tòa trọng tài Stockholm về khiếu nại liên quan đến hợp đồng cung cấp khí đốt ngày 19 tháng 1 năm 2009 và hủy bỏ một phần hợp đồng.

Phán quyết được ban hành vào ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Sau đó, tòa án đã thỏa mãn yêu cầu của Naftogaz để xem xét giá khí đốt có tính đến các điều kiện thị trường kể từ tháng 4 năm 2014. Tòa trọng tài bắt buộc hai bên phải sửa đổi hợp đồng giữa Naftogaz và Gazprom theo nguyên tắc hủy bỏ điều khoản “hay lấy hoặc thanh toán” (Take or pay), dỡ bỏ lệnh cấm tái xuất khẩu khí đốt của Ukraina.

Kết quả kháng nghị của quyết định cuối cùng về nguồn cung cấp khí đốt và quyết định vận chuyển khí sẽ được công bố vào năm 2020.

Phán quyết của tòa kháng nghị là quyết định cuối cùng và không được phép kháng cáo tiếp.

Nhớ lại rằng vào tháng 12 năm 2017 và tháng 2/2018, tòa trọng tài Stockholm đã đưa ra hai quyết định về tranh chấp giữa Gazprom và Naftogaz về việc cung cấp khí đốt cho Ukraina và quá cảnh qua nước này, và đã buộc công ty Gazprom của Nga phải trả cho Ukraina theo hai kháng nghị tổng số tiền 2,56 tỷ đô la cho Naftogaz, chưa kể chiết khấu % do chậm trễ (tính tới nay là gần 3 tỉ đô la, -nd).

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề