Theo luật định, thẩm phán ở Ukraina được bảo đảm chế độ lương cao suốt đời, ngoại trừ khi bị tước danh hiệu chức vụ này bởi Hội đồng công lý tối cao do vi phạm kỷ luật, lời thề nghề nghiệp đã tuyên.

Quyền chủ tịch Tòa án pháp hiến Victor Krivenko đã gửi lời kêu gọi tới thủ tướng Vladimir Groisman và chủ tịch quốc hội Andrey Parubiy, website của Tòa án pháp hiến đưa thông báo. >>сайте КС.

Ông Krivenko đánh giá rằng, cải cách hưu tiên liệu cách tiệm cận duy nhất cho việc tính tiền hưu và tương ứng là dẫn tới sự thay đổi luật pháp vấn đề bảo đảm chế độ hưu cho các thẩm phán.

“Trong quyết định ngày 8 tháng 6 năm 2016 của mình Toà pháp hiến đã thừa nhận quy phạm luật Ukraina về giảm chế độ lương suốt đời của thẩm phán là không hợp hiến và không thể khiếu kiện”, – trong thông báo nói.

Tòa pháp hiến vào năm 2016 đồng thời cũng thừa nhận các quy phạm thiết lập lương tối đa suốt đời của thẩm phán, chấm dứt trả lương thẩm phán khi người đó thôi giữ chức vụ, hủy bỏ quyền của thẩm phán tính lại lương thẩm phán trước đó từng đã được quy định được hưởng suốt đời.

Ông Krivenko lưu ý quốc hội rằng, sự bảo đảm vật chất và xã hội cho các thẩm phán đó là sự bảo đảm sự độc lập cho họ – điều mà có thể ảnh hưởng tới sự thực hiện công lý công bằng và thực hiện quyền của từng con người đều được toà án bảo đảm trong hoạt động xét xử.

Lưu ý rằng, khái niệm “bảo đảm đời sống suốt đời bằng tiền lương” và “lương hưu” là khác nhau. Những người thẩm phán từng làm việc với chức vụ này không dưới 20 năm và có thanh danh không bị phê phán thì mới được quyền bảo đảm đời sống suốt đời. Bản thân sự bảo đảm “lương hàng tháng suốt đời” cho thẩm phán không phải được thanh toán từ quỹ hưu trí, mà từ quỹ ngân sách nhà nước.

Thẩm phán có quyền nhận “lương hàng tháng suốt đời”, được nhận 80-90% (phụ thuộc số năm công tác) của tổng số tiền mà ông ta nhận trong suốt thời kỳ hoạt động của mình. Con số này lớn hơn nhiều so với lượng hưu của một công dân bình thường, vì thế vào năm 2015 đã thông qua quyết định giảm mức “bảo đảm lương hàng tháng suốt đời” xuống 60% của tiền lương và hạn chế nó ở mức 10 mức sống tối thiểu – 10740.

Vào năm 2016 toà pháp hiến thừa nhận rằng quyết đinh này trái với Hiến Pháp.

Trong quyết định này của Toà án pháp hiến nói cơ sở của quyết định là: Sự bảo đảm vật chất cho thẩm phán sau khi từ chức không phải là ưu tiên gì, mà đó chính là phương tiện pháp hiến để bảo đảm tính độc lập của họ, để họ không bị phụ thuộc khi đưa ra các phán quyết trong xét xử.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề