Như chúng tôi đã đưa tin, tòa án Liên hợp quốc ở La Haye theo hai phần khiếu kiện của Ukraina liên quan tới các vi phạm hai Công ước quóc tế mà Nga là thành viên: 1) khiếu kiện Nga chi tiền cho chủ nghĩa khủng bố ở Donbass; 2) đàn áp và hạn chế quyền của người Ukraina và tác-ta ở lãnh thổ Crimea mà họ chiếm đóng bất hợp pháp.

Tòa án Liên hợp quốc từ chối áp dụng những biện pháp tạm thời ngăn chặn Nga chi tiền cho khủng bố, tuy nhiên tòa đồng ý với yêu cầu của Ukraina áp dụng biện pháp tạm thời ngăn chặn Nga xâm phạm nhân quyền theo dấu hiệu sắc tộc ở Crimea, những hành động trái với công ước nhân quyền Liên hợp quốc.

Báo Sự thật Châu Âu dân lời của thẩm phán chủ tọa phiên tòa Ronni Abraham thông báo tại phiên tòa đưa tin.

Chánh tòa Ronni Abraham nhấn mạnh rằng, tòa án đưa ra quyết định này cho dù đã thừa nhận tài phán của mình trong vụ này.

Ông lu ý rằng, Ukraina cần chứng minh những biện pháp tạm thời cần chặn đứng hành động gây thiệt hại không thể bù đắp, đồng thời chứng minh tính chất cố ý của các hành động của nhà nước thành viên Công ước (cụ thể là của Nga, -nd).

Theo ý kiến của tòa, đòi hỏi này đã không được thực hiện. “Ukraina không thực hiện những tiêu chuẩn cơ sở bằng chứng để chứng minh tính chất cố ý của các phương tiện được liệt kê ra (đối với các chủ thể “LPR” và “DPR”)”, – ông Abraham tyên bố.

Như đã đưa tin, Ukraina trong khuôn khổ khiếu kiện đòi tòa áp dụng các biện pháp tạm thời hướng tới ngăn chặn những hành động vi phạm nhân quyền từ phía Nga trong thời kỳ xem xét khiếu kiện nhằm mục đích bảo vệ dân thường tại lãnh thổ bán đảo Crimea và ở Donbass bị Nga và quân khủng bố do Nga hậu thuẫn chiếm đóng.

Ukraina đưa ra khiếu kiện trên cơ sở những vi phạm Công ước quốc tế về ngăn chặn chi tiền cho chủ nghĩa khủng bố mà Nga thực hiện ở Donbass và cả Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt sắc tộc, đồng thời đòi Nga chấm dứt chi tiền cho các băng đảng vũ trang ở Donbass và phục hồi hoạt động của tổ chức Cộng đồng người tác-ta Crimea Mejglis ở bán đảo Crimea mà họ chiếm đóng.

Tòa đã tuyên quyết định áp dụng biện pháp tạm thời chống Nga nhằm bảo đảm các dân tộc thiểu số sống trên bán đảo Crimea.

Những biện pháp tạm thời liên quan tới Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt sắc tộc (CERD).

Theo lời ông Abraham, các biện pháp được thông qua sẽ không như những biện pháp được Ukraina yêu cầu. Trong khuôn khổ những biện pháp tạm thời theo những buộc tội nước Nga thẩm phán đánh giá:

“Tòa thông qua…rằng, những điều kiện mà Điều lệ Tòa đòi hỏi để áp dụng các biện pháp tạm thời theo SERD (Công ước hủy bỏ phân biệt sắc tộc) đã được thực hiện. Về việc này Tòa án LHQ chỉ ra rằng, nước Nga cần phải kiềm chế những hành động hướng tới hạn chế những khả năng của người tác-ta Crimea gìn giữ các định chế, kể cả tổ chức Cộng đồng Majglis. Có 13 thẩm phán bỏ phiếu ủng hộ quyết định này, có ba thâm phán phản đối.

Tất cả các thẩm phán đồng nhất thông qua quyết định mà theo đó nước Nga cần phải bảo đảm mọi người có nhu cầu được học tiếng Ukraina và nhận học vấn bằng tiếng Ukraina. Đồng thời tòa cũng thống nhất thông qua quyết định về việc các bên cần phải kiềm chế những hành động mà có thể làm xấu đi hoặc tiếp tục tranh chấp tại tòa khi thực hiện những quyết định phức tạp hơn.

Tóm lại khiếu nại của Ukraina gồm hai phần, tuy nhiên trong giai đoạn xem xét biện pháp ngăn chặn tạm thời chỉ một phần khiếu được tòa đồng ý áp dụng những biện pháp tạm thời ngăn chặn. Phiên tòa sẽ còn được tiếp tục để xem xét thực chất các khiếu kiện của Ukraina chống Nga mà theo đánh gia của các chuyên gia sẽ kéo dài 2,5 năm.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề