Ngày hôm qua đã có thông tin về quyết định của toà án Hiến pháp Ucraina không cho phép tổng thống Yushenko giả tán Rađa Tối cao khoá IV trước thời hạn và không ủng hộ đệ trình của ông về việc vi phạm quy định trong quá trình bổ nhiệm thủ tướng. Theo kết quả bỏ phiếu số phiếu phản đối nhiều hơn là số phiếu ủng hộ.

Tờ Commerrsant đã có được chi tiết diễn biến phiên họp kín của toà án Hiến pháp về việc tổng thống Victor Yushenko yêu cầu toà án công nhận vi hiến hành động sau khi thành lập liên minh khối BYUT, “NU-NS” và khối Litvin tại quốc hội việc bổ nhiệm thủ tướng đã không được đệ trình lên người đứng đầu quốc gia. Việc xem xét công khai vấn đề này tại toà án Hiến pháp đã tiến hành từ đầu tháng 4, và đến thứ tư vừa qua đã có lần bỏ phiếu đầu tiên.

“Chín thẩm phán đã bỏ phiếu phản đối yêu cầu của tổng thống, sáu phiếu ủng hộ. Còn 3 thẩm phán nữa không đến dự phiên họp và không tham gia bỏ phiếu, – nguồn tin từ toà án Hiến pháp cho biết.

Xin nhắc lại, đệ trình yêu cầu xem xét không chậm trễ một số chi tiết của việc thành lập chính phủ được tổng thống gửi đến toà án Hiến pháp từ giữa tháng hai. Trong đệ trình nói rõ chiểu theo phần 8 điều 83 Hiến pháp liên minh các khối đại biểu quốc hội trong Rađa Tối cao phải đề xuất lên tổng thống ứng cử viên thủ tướng, cũng như ứng cử viên thành viên HĐBT (nội các của thủ tướng). Khi nghe trình bày vụ việc đại diện tổng thống tại toà án Hiến pháp Marina Stavnhichuk không giấu diếm mục đích của tống thống là tìm ra lý do để giải tán quốc hội khoá IV trước thời hạn. “Giải tán quốc hội chính là hình thức thể hiện trách nhiệm vào thời điểm khi không xây dựng được chính phủ”.

“Việc bỏ phiếu tại toà án Hiến pháp hôm thứ tư đã cho thấy tổng thống hầu như không có cơ hội nào để chiến thắng, – nguồn tin nói. Quyết định của toà án Hiến pháp sẽ được coi là có hiệu lực nếu có 10 trong 18 thẩm phán bỏ phiếu cho quyết định đó. Theo lời nguồn tin toà án Hiến pháp không có ý định kéo dài việc đưa ra quyết định về đệ trình của tổng thống”.

“Chín thẩm phán bỏ phiếu chống hiện đang nỗ lực tối đa để lôi kéo về phía mình những thẩm phán không tham dự phiên toà”, – nguồn tin cho biết.

Một trong các luật sư của khối BYUT, đại biểu quốc hội Victor Svets “đã chờ đợi điều tương tự như vậy ở toà án Hiến pháp”.

“Thông tin chính xác về diễn biễn phiên toà tôi không nắm được, nhưng từ quan điểm pháp lý thì rõ ràng tổng thống không thể chờ đợi kết quả có lợi được”, – ông nói.

Đại biểu khối Đảng các khu vực Yuri Miroshnhichenko lại có ý kiến khác.

“Tổng thống không có đủ cơ sở để cho rằng thủ tục hợp pháp hoá chính phủ không được tuân thủ. Hôm nay nói chung hoàn toàn không hiểu nổi chính phủ đó đại diện cho ai”.

Phương Anh
theo Commersant-Ucraina

»Cùng chủ đề