Tòa án hiến pháp hôm thứ tư đã có quyết định trả lời tổng thống về nghĩa vụ phải trình ứng viên thủ tướng của liên minh.

Quyết định trái với mong muốn của ông Yushchenko: liên minh không có trách nhiệm phải đệ trình ứng cử viên thủ tướng. Điều đó có nghĩa là liên minh hiện nay là hoàn toàn hợp pháp, và cơ sở để giải tán quốc hội là không có. Tuy nhiên, phòng báo chí của Toà án hiến pháp không khẳng định thông tin này, họ nói rằng việc xem xét vấn đề vẫn còn đang được tiến hành. Nhưng nguồn tin từ khối BYUT nhắc đến việc này như là việc đã quyết định.

Theo nguồn tin thì quyết định trên đã tăng đáng kể cơ hội thành lập liên minh giữa Đảng khu vực và BYUT. “Phe phản đối liên minh đặt cược vào kỳ bầu cử trước thời hạn, giờ đây họ đã để mất con bài chính. Vì vậy ông Yakunovich đã hạ lệnh tiến hành thương lượng vối chúng tôi. Thương lượng đã được xúc tiến và ngày càng được xúc tiến tích cực hơn”.

Thông tin trên cũng được một lãnh đạo khối đảng khu vực khẳng định, hôm thứ tư ông này phát biểu rằng liên minh đảng khu vực và BYUT sẽ trở thành hiện thực sau kỳ lễ tháng 5.

Cũng không loại trừ liên minh sẽ được công bố ngay trong ngày đầu tiên của tuần quốc hội làm việc, tức là ngày 14-5. Cơ sở để liên minh mới ra đời sẽ là Hiến pháp sửa đổi, theo đó bầu cử tổng thống toàn dân được bãi bỏ và tổng thống được bầu trong quốc hội.

Sự thực thì nguồn tin từ khối BYUT có thái độ thận trọng trước tuyên bố lạc quan trên: “Tất cả còn phụ thuộc vào quyết định của ông Yakunovich, một bộ phận trong khối nói với ông ấy rằng, có thể được tất cả, bộ phận khác thì cảnh báo – có thể mất tất cả. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, việc phân chia lực lượng cũng đã thay đổi và bộ phận ủng hộ liên minh trong đảng khu vực (đứng đầu là Akhmetov, Kolesnhikov và Kluiev) hiện đang mạnh hơn nhiều. Hơn thế nữa, có tin đồn ngay đến ông Firtash (đồng chủ sở hữu RosUkrEnergo) cũng đã không còn kịch liệt phản đối liên minh Đảng khu vực với BYUT nữa. Nhưng còn có tổng thống và những người ủng hộ tổng thống, đối với họ liên minh này có nghĩa là chấm hết. Và đối với những người này mệnh lệnh tiến hành thương lượng thành lập liên minh ông Yakunovich đưa ra đồng nghĩa với tín hiệu phải có những đề nghị mới với thủ lĩnh “đảng khu vực”. Không còn nghi ngờ gì nữa, Yushchenko và Baloga sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu – nếu là họ tôi cũng sẽ hành động như vậy”.

Lê Tâm
theo Segodnya