Tổng thống kỳ vọng 200 vụ án nổi cộm đang chờ đợi họ sẽ được xét xử nhanh. Theo lời tổng thống Volodimir Zelenskiy nhiệu vụ của tòa án chống tham nhũng tối cao rất đơn giản: “Kẻ tham nhũng phải chịu hình phạt, xã hội và nhà đầu tư phải được bảo vệ”.

Kỳ vọng rằng hiện đang có 200 vụ án nỏi cộm về tham nhũng sẽ được xem xét ưu tiên. Tất cả có trên 3 000 vụ án trong lĩnh vwcjk tham nhũng.

“Tôi hiểu rằng còn có vấn đề chưa được giải quyết, chẳng hạn như thẩm quyền xem xét vụ án… chúng ta chưa kịp giải quyết. Nhưng không vì thế mà chúng ta không chế không cho tòa án làm việc, làm đổ hàng ngàn vụ án chống tham nhũng. Rất nhiều vụ án chống tham nhũng còn chờ đợi giải quyết”, – Zelenskiy nói.

Theo lời tổng thống, “nhiệm vụ của tòa án chống tham nhũng rất đơn giản: những kẻ tham nhũng phải chịu hình phạt, xã hội và các nhà đầu tư phải được bảo vệ”.
Lưu ý rằng, luật về toàn án chống tham nhũng được thông qua vào tháng 6 năm 2018. Ngày 11 tháng 4 năm 2019 đã tuyển chọn được 38 thẩm phán của Hội đồng tòa án chống tham nhũng tối cao và đã tổ chức cho các thẩm phán tuyên thệ danh dự. Ngày 7 tháng 5 đã bầu chủ tịch Hội đồng Toà án chống tham nhũng tối cao là thẩm phán Elena Tanasevich, phó của bà là Evgeny Kruk. 

Nguồn: Gordonua


»Cùng chủ đề