Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009 phục vụ bà con kiều bào ở nước ngoài vào ngày 18-1-2009 (tức 23 tháng chạp).

»Cùng chủ đề