“Tôi sẽ thực hiện thương lượng với họ. Nếu những cuộc thương lượng này sẽ là có tính xây dựng”, – tỉnh trưởng mới của tỉnh Donetsk Kihtenko nói. Ông Kihtenko tỏ thái độ sẵn sàng thương lượng với các đại diện của cái gọi là “Cộng hoàn nhân dân Donetsk”, bởi vì có nhiều vấn đề phức tạp về khu vực trách nhiệm của cả hai bên. PV TTX Unian đưa tin về phát biểu của ông Kihtenko ở tp Svyatogorsk trong cuộc họp báo đầu tiên của ông trên cương vị tỉnh trưởng tỉnh Donetsk.

“Tôi sẽ tiến hành thương lượng với họ (“DNR”). Nếu như những cuộc thương lượng này sẽ mang tính chất xây dựng. Có nhiều vấn đề sau cuộc họp đầu tiên. Có những vấn đề mà rất khó chia sẻ khu vực trách nhiệm của đại diện “DNR” và của chúng tôi”, – ông Kihtenko đánh giá. 

Ông giải thích rằng, “các vấn đề tuyệt đối khác nhau liên quan đến giáo dục, y tế, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm xã hội. Bởi vậy chúng tôi sẽ đặt những vấn đề này cho cả hai bên”, – Kihtenko nhân mạnh và thêm rằng: “Cuộc sống sẽ cho thấy chúng sẽ như thế nào”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian

»Cùng chủ đề