Chủ tịch Hội đồng tỉnh Odessa Urbanskiy đã có cuộc gặp gỡ với lãnh sự của Trung Quốc Triệu Hiến Trung và mới các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng tại tỉnh Odessa. Đề tài chính là làm sâu sắc các quan hệ kinh tế giữa tỉnh Odessa với một số tỉnh của Trung Quốc.

Chủ tịch HĐ tỉnh Odessa Urbanskiy đã mời các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng cơ sở, du lịch, xây dựng cảng và nông nghiệp. “Ngoài thương mại sự chú ý đặc biệt của chính quyền tỉnh Odessa đặt vào triển vọng hoạt động đầu tư. CHND Trung Hoa hôm nay là cường quốc thế giới phát triển kinh tế đều dặn. Kinh nghiệm và công nghệ của các bạn rất được chúng tôi quan tâm và có triển vọng”, – ông Urbanskiy lưu ý.

Lãnh sự Trung Quốc Trương Hán Trung tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác có hiệu quả và lưu ý trước tiên tới phát triển các mối quan hệ xã hội giữa nhân dân Ukraina với nhân dân Trung Quốc trong việc thiết lập các liên lạc giữa các doanh nhân và thiết lập những điều kiện dễ chịu cho cộng sự hợp tác cùng có lợi.

Cần lưu ý rằng, chỉ các dự án đầu tư xây dựng đường sá phải  có thu phí ở mức mà các nhà đầu tư có lợi trong thời gian trung hạn mới có thể có sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân.

Lưu ý rằng xa lộ Autoban Odessa-Reni đang được các nhà đầu tư Pháp quan tâm.

Ukraina đồng thời đã bán bó cổ phần của Ngân hàng tái thiết và phát triển Ukraina theo giá khởi điểm – 82,827 triệu Hrivnia, đại diện đấu giá của Quỹ tài sản quốc gia thông báo. Theo thông tin thì bố cáo về đấu giá đã được công bố hợp lệ nhưng chỉ nhận được một đơn duy nhất tham gia đấu giá. Đó là Sàn hàng hóa của Trung Quốc “Bohai Commodity Exchange”. Ngân hàng cuối cùng đã được Quỹ tài sản quốc gia tuyên bán cho công ty này theo giá khởi điểm, trong thông báo cho biết.

Nguồn: Porogovorit/lb.ua

»Cùng chủ đề