Trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko đã ký lệnh cử ông Oleg Zhuchenko giữ quyền hạn trưởng công tố tỉnh Odessa. Báo ZN,UA dẫn nguồn viện công tố tối cao đưa tin.

Trrong thông báo nêu rõ: “giao cho phó thứ nhất trưởng công tố tỉnh Odessa Zhuchenko O.D.  thừa hành các quyền hạn trưởng công tố tỉnh Odessa”.

Đáng lưu ý rằng cố vấn tư pháp Oleg Demyanovich Zhuchenko (SN1986) bắt đầu đường công danh từ năm 2006 (20 tuổi) bằng điều tra viên của viện công tố quận Lenin tp Vinnhitsa. Ông Zhuchenko  từng giữ chức vụ trưởng công tố quận tại Vinnhitsa. Từ năm 2012-2014 làm việc trong bộ máy công tố tỉnh. Tháng 9 năm 2015 Zhuchenko trở thành phó trưởng công tố của ông Sakvarelidze tại tỉnh Odessa. Từ tháng ba năm 2016 ông trở thành quyền trưởng công tố tỉnh Odessa sau khi Sakvarelidze bị ông Sokin cách chức.

Nguồn: ZN,UA

»Cùng chủ đề