Tỉnh trưởng tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili đã chính thức giới thiệu cựu thứ trưởng bộ nội vụ Gruzia Gergiy Lortkipanidze giữ chức vụ người đứng đầu sở nội vụ thuộc cục chính bộ nội vụ Ukraina tại tỉnh Odessa. Website “Timer” đưa tin. Trong buổi giới thiệu long trọng có sự tham gia của bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov.

Lortkipanidze từng giữ chức vụ thứ trưởng bộ nội vụ Gruzia trong thời kỳ khi tổng thống nước này là ông Saakasvili. Cựu tổng thống đánh giá ông như một người kiến trúc cải cách cảnh sát Gruzia và là một người trong sáng như pha lê, không có động cơ vụ lợi”. Lortkipanidze đã nhận quốc tịch Ukraina và được tổng thống ký sắc lệnh công nhận vào ngày 11 tháng 6 năm 2015.

“Tôi nhìn thấy công tác cùng nhau trong những điều kiện bình thường là nhiệm vụ chính của mình. Để các công dân không sợ công an, mà công an thì phải làm việc theo pháp luật”, – người giám đốc mới sở nội vụ tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 30 tháng 5 Saakasvili đã được cử làm tỉnh trưởng tỉnh Odessa. Người đứng đầu UBHC tỉnh mới Saakasvili hứa sẽ làm cho Odessa trở thành một diều kỳ diệu kinh tế và là thủ đô của khu vực Biển đen. Ngày 31 tháng 5 ông đã tiến hành phiên họp đầu tiên trên cương vị mới.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề