Sự tăng trưởng nền kinh tế Ukraina trong năm 2017 là 1,8%, còn tới năm 2020 sẽ giă tăng tới 4%. Tổng thống Ukraina Poroshenko thông báo ở quốc hội Ukraina.

  • Trong nửa năm 2017 các xí nghiệp và tổ chức bằng tất cả các nguồn tài chính đã thực hiện 155,1 tỉ Hrivnia đầu tư cơ bản, tăng 22,5% nhiều hơn so với khối lượng đầu tư cơ bản trong cùng kỳ của năm 2016. Cơ quan cục thống kê nhà nước cho biết.
  • Nguồn đầu tư cơ bản chính vẫn là tiền của các xí nghiệp và các tổ chức (đầu tư trong nước). Số tiền từ các nguồn này chiếm tới 74,3% tổng số đầu tư. Đầu tư nước ngoài tăng 500 triệu, đạt mức 4 tỉ đô la.
  • Trong ngành chế tạo máy, thiết bị, phương tiện giao thông đã có tới 50,08% tổng số tiền đầu tư, tiền đầu tư vào nhà cửa và công trình chiếm 41,1%. 6,4% số tiền đầu tư được đưa vào sửa chữa nhà xưởng.
  • Đầu tư vào xây dựng cơ bản tăng mạnh nhất ở tỉnh Zaporizhzhya (65%), ở Ternopil – 64%, ở Zakarpatye – 48%. Đầu tư cơ bản giảm ở Kyiv, Mykolayev và Volyn.
  • Kết quả hoạt động tài chính của các xí nghiệp trung bình và lớn nhất của Ukraina so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng lên 2,95 lần (gần gấp ba lần) và đạt mức 186,3 tỉ Hrivnia lãi.
  • Trong nửa đầu năm 2017 kết quả tài chính trước thuế từ hoạt động của các xí nghiệp trung bình và lớn nhất đã tăng lên gần gấp ba lần (2,95 lần) và đạt mức 186,3 tỉ Hrivnia (năm 2016 – 63 tỉ). Cơ quan thống kê nhà nước cho biết.

Lãi 270 tỉ Hrivnia và nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã gia tăng 44,2%. Lỗ của các xí nghiệp là 83,7 tỉ Hrivnia, nghĩa là giảm 32,6% ít hơn trong nửa đầu năm 2016.

Số lượng xí nghiệp lỗ trong nửa năm 2017 so với nửa năm ngoái giảm 3,4% – ở mức 31,2%.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề