Trong tuần qua tại các ngân hàng có vấn đề của Ucraina đã có một loạt các khởi động mới.

Nadra Bank
Bắt đầu từ ngày hôm nay, 10-7, ngân hàng Nadra khởi động chương trình chi trả tiền gửi. Nếu tổng số tiền gửi không vượt quá 10 nghìn grivna, và thời hạn hợp đồng đã hết từ tháng 2 hoặc tháng 6, khách hàng gửi tiền có thể được chi trả đến 50%.

Nếu số tiền gửi gốc từ 10 đến 50 nghìn grivna, và thời hạn hợp đồng đã hết từ tháng 1 hoặc trong tháng này, ngân hàng sẽ chi trả 20% tổng số tiền gửi. Chủ sở hữu các khoản tiền gửi lớn hơn – từ 50 đến 150 nghìn grivna – có thể hy vọng được nhận 1/5 tổng số tiền gửi đến hạn thanh toán trong tháng này. Khách hàng gửi từ 150 đến 500 nghìn grivna và đến hạn rút trong tháng này cũng được hưởng điều kiện tương tự.
Điều kiện duy nhất để tham gia chương trình là đáo hạn số tiền gửi còn lại thêm 4 tháng.

Rodovid Bank
Từ ngày 7-7 Rodovid Bank đã tăng lãi suất cho các khoản tiền gửi thời hạn 12 tháng. Vì dụ chương trình tiền gửi “Tích luỹ” bằng grivna có lãi suất 17%/năm, đô la – 8%, euro – 7%. Chương trình tiền gửi “Sinh lợi” có lãi suất 17,5% đối với grivna, 9% đối với đô la và 8% cho euro. Số lượng tiền gửi tối thiểu là 500 grivna, 100$ hoặc euro.

Ukrprombank
Từ đầu tháng 7 ngân hàng bắt đầu áp dụng các điều kiện mới đối với các khách vay tiền cá nhân có khó khăn. Những người đã quá hạn thanh toán tín dụng được ngân hàng đề nghị gia hạn thêm từ 3 đến 6 tháng, cũng như kéo dài thời hạn hợp đồng đến nửa năm để giảm mức thanh toán hàng tháng. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng ngân hàng có thể chia đều các khoản thanh toán đã quá hạn cho toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Tất cả các khách hàng vay tiền đều được chuyển đổi khoản vay từ ngoại tệ sang grivna theo tỷ giá của ngân hàng. Lãi suất cho tín dụng grivna là 22%/năm.

“BRR”
Từ tháng 7 ngân hàng dành cho khách hàng điều kiện thời hạn mới cho hợp đồng tiền gửi. Thời hạn tối thiểu cho chương trình tiền gửi “Cổ điển” giảm hai lần – từ 6 xuống còn 3 tháng, thanh toán lãi suất vào cuối kỳ. Ngân hàng cũng giảm mức tiền gửi tối thiểu xuống 100 grivna, 20$ hay euro.

Phuong Anh
theo Delo