Báo “Delo” tiến hành điều tra tình hình hoạt động tại các ngân hàng đang có vấn đề tài chính.

Ngân hàng “Nadra”: Tiếp tục nhận các thanh toán tiện ích dân sinh không thu phí. Nếu khách hàng mở tài khoản vãng lai tại ngân hàng, ví dụ để nhận lương, có thể chuyển một lượng tiền nhất định từ tài khoản đó vào tài khoản thanh toán các dịch vụ dân sinh. Nhưng giới hạn chuyển không quá 1000 grivna một ngày. “Thanh toán sẽ được thực hiện trong 2-3 ngày” – Ngân hàng cho biết.

Prominvestbank

Ngân hàng nhận các thanh toán dịch vụ dân sinh không thu phí. Nhưng tại chi nhánh Kiev không thể chuyển tiền từ tài khoản vãng lai sang tài khoản thanh toán các dịch vụ dân sinh. “Chúng tôi chưa được cài đặt chương trình máy tính”, – ngân hàng giải thích lý do. Rút tiền từ tài khoản vãng lai không có khó khăn gì. Lãi suất và tiền gốc đã đến hạn thanh toán được chi trả đúng hạn và không hạn chế về số lượng.

Transbank

Ngân hàng tiếp tục nhận các thanh toán dân sinh – phí ngân hàng cho một giao dịch là 0,8% tổng số tiền nộp. Không thanh toán dịch vụ dân sinh bằng tiền chuyển khoản được.

Các máy rút tiền tự động của Transbank không hoạt động. Chỉ có thể rút tiền không mất phí bằng thẻ Transbank tại các máy của Ukreximbank, nhưng hôm thứ tư còn chưa có hạn chế tiến rút thì đến hôm thứ năm ngân hàng đã giới hạn trong 500 grivna trông một ngày đêm. “Chúng tôi không chi trả tiền tại quầy”, – chi nhánh ngân hàng tại phố B.Vasinkovskaia, 88 cho biết.

Ngân hàng “Kiev”

Không thể dùng tài khoản vãng lai để thanh toán dịch vụ dân sinh, nếu thanh toán bằng tiền mặt phải mất phí 1 grivna cho một thanh toán. “Hiện giờ chúng tôi không thực hiện các giao dịch loại này nữa”, – ngân hàng chính tuyên bố. Giới hạn chi trả tiền mặt là 500 grivna một ngày đêm. Ngân hàng cũng cho biết hôm thứ tư các máy rút tiền tự động không hoạt động vì không có tiền trong máy.


Ukrprombank

Tại Ukrprombank mỗi hoá đơn thanh toán dịch vụ dân sinh phải nộp phí 2 grivna. Nếu khách hàng không trả tiền mặt mà dùng thẻ thì không mất phí. Không có giới hạn tiền chuyển từ tài khoản vãng lai sang tài khoản thanh toán dịch vụ dân sinh. Trong khi vẫn có giới hạn rút tiền mặt – 1000 grivna một ngày.

Phương Anh tổng hợp
theo Delo

»Cùng chủ đề