Tin về thị trường tiền tệ Ucraina bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Sự mất giá của đồng Grivna hầu như đã được hãm lại mặc dù Ngân hàng nhà nước (NHNN) tăng giá đô la và Euro cũng không ngăn được quá trình này.