Những thông tin đáng chú ý ngày 9/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 29/1/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16,738 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 29/1/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7,758 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 23/2/2009 – 28/2/2009, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chuyển nhượng tài sản và ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản với Công ty TNHH Bao bì thực phẩm Quốc tế và ký hợp đồng cung cấp lon rỗng với Công ty TNHH Bao bì thực phẩm Quốc tế.

* Từ 27/10/2008 – 27/1/2009, ông Nguyễn Quốc Định  – thành viên Hội đồng Quản trị  – Phó tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đã bán 24.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60.000 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ, nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Từ 2/1/2009 – 2/2/2009, ông Nguyễn Văn Tiến – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 281.650 cổ phiếu, chiếm 2,56% vốn cổ phần.

* Từ 9/2/2009 – 20/5/2009, ông Trần Đình Đại – Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10 (mã L10-HOSE) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 203.610 cổ phiếu, chiếm 2,26% vốn điều lệ nhằm tăng thêm tỷ lệ sở hữu L10.

* Ngày 20/3/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Petrolimex (mã PIT-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành công ty năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2004-2009) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2014) của Ban kiểm soát Công ty; sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-2014) và một số vấn đề khác tại Khách sạn Rex, Quận 1, Tp.HCM.

* Đến hết ngày 20/2/2009, Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HOSE) đã đăng ký mua 220.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, tuy nhiên do tình hình kinh tế bị suy thoái, giá cổ phiếu đang bị giảm nên công ty xin được gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ đến ngày 20/3/2009.

* Từ 6/2/2009 – 6/2/2010, Vietnam Investment Limited do ông Don Di Lam đại diện – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 228.200 cổ phiếu, chiếm 1,68% vốn điều lệ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 17/2/2009 là do thời hạn nộp báo cáo gần với thời điểm tết âm lịch nên công ty chưa lập xong báo cáo tài chính quý 4/2008 trước ngày 25/1/2009.

* Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (mã QTC-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 vào ngày 15/2/2009 do thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 4 – 2008 trùng vào dịp Tết nguyên đán, mặc khác công tác quyết toán cuối năm cần phải có thời gian để Công ty tập hợp số liệu, các hồ sơ chứng từ, quyết toán với các đơn vị trực thuộc và khách hàng, hoàn thiện hồ sơ sổ sách kế toán nên việ nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 bị chậm so với quy định hiện hành.

* Từ 25/12/2008 – 22/1/2009, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đã bán 1.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.328 cổ phiếu.

* Ngày 14/3/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1 (mã VE1-HASTC) họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết.

* Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC-HASTC) về việc xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 16/2/2009 do công ty có các chi nhánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn, cần Thơ hạch toán kinh tế phụ thuộc và các kho, nhà máy hạch toán báo sổ trong phạm vi toàn quốc, do vậy công ty cần thời gian tập hợp, kiểm tra các chứng từ kế toán, mặt khác thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 gần với tết âm lịch nên ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành quyết toán của công ty, cũng như thời gian công bố thông tin.

* Ngày 1/12/2008, ông Nguyễn Minh Khiêm – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.540 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ 5/2/2009 – 5/3/2009, ông Nguyễn Tuấn Dũng –  Kế toán trưởng Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 18.717 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm cổ phiếu.

* Ngày 16/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành (mã QHB0810015-HASTC) lãi suất  7,70%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.700 đồng.

* Ngày 16/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành (mã TP4A1606-HASTC) lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* Ngày 23/1/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo đóng cửa đại lý nhận lệnh: Công ty Cổ phần Truyền thông Chứng khoán Việt Nam – Số 87 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo ông Lê Thanh Đức được chấp thuận là Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM.  

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc (ASC) thông báo công ty đổi tên mới: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Fortune Securities Corporation; tên viết tắt PHS) – trụ sở chính: Lầu 5, Cao ốc Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Tp.HCM.     

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VSEC) công bố vốn điều lệ mới: 135.000.000.000 đồng, người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Trần Thị Tú Hạnh – Tổng Giám đốc.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt công bố mở đại lý nhận lệnh: Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tây Hà Nội – Tòa nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội.

* Công ty Chứng khoán Thủ Đô thông báo ông Trương Quốc Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 2/2/2009.

* Công ty Chứng khoán FPT thông báo chuyển đến địa điểm mới: Số 124 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Số điện thoại mới: 0511-3553666; số fax mới: 0511-3553888.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo chuyển trụ sở chính đến tầng 5 toà nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại mới: 04-62762666; số fax mới: 04-62765666.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo lập chi nhánh mới: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Giải Phóng, tại Tầng 4, C3 Ph­ương Liệt, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

* Công ty Chứng khoán E-Việt thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Phát (cổ đông sáng lập – đại diện được uỷ quyền là ông Nguyễn Hữu Quang) chuyển nhượng 1.100.000 cổ phần (tương đương 11.000.000.000 đồng, chiếm 29,76 % vốn điều lệ) cho ông Nguyễn Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị – cổ đông sáng lập.

* Công ty Chứng khoán E-Việt thông báo ông Nguyễn Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Nguyễn Hữu Quang – nguyên Tổng giám đốc.

Hải Yến
theo VnEconomy