Những thông tin đáng chú ý ngày 6/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 29/1/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.758 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 2/1/2009 – 14/1/2009, Vietnam Property Holding – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đã mua 117.510 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.827.110 cổ phiếu – chiếm 18,34% vốn điều lệ.

* Ngày 1/1/2009, ông Lưu Bích Hoài Thi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) vì hoàn cảnh cá nhân.

* Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL-HOSE) giải trình lợi nhuận trước thuế quý 4/2008 (126,1 tỷ đồng) tăng 1.617,61% so với quý 3/2008 là do trong quý 4/2008, công ty đã nghiệm thu, bàn giao các công trình xây lắp do công ty làm thầu phụ và hoàn thành một số hạng mục các tòa nhà do công ty làm chủ đầu tư.

* Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 1 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

* Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được chào bán ra công chúng 1.020.000 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ 26/12/08 – 21/1/2009, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn – Thanh Hóa do ông Lê Văn Tam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.350.000 cổ phiếu, chiếm 7,83% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo bà Vũ Thị Ngọc Lan – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam thôi giữ chức để nhận nhiệm vụ theo phân công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày 1/1/2009.

* Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo ông Nguyễn Thiện Bảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam từ ngày 1/1/2009 với thời gian là 5 năm.

* Ngày 28/2/2009, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HASTC) tổ chức Đại hội cổ đông năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

* Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 12/2/2009, do Tập đoàn TKV chưa nghiệm thu xong các chỉ tiêu hiện vật, giá trị tại công ty cho nên công ty chưa lập xong báo cáo tài chính quý 4/2008 trước ngày 25/1/2009.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1 (mã VE1-HASTC) xin chậm nộp báo cáo tài chính đến hết 20/2/2009, do kế toán trưởng bị ốm nên báo cáo tài chính quý 4 chưa thực hiện được.

* Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA-HASTC) thông báo xin chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 đến chậm nhất ngày 10/2/2009, do đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị họat động SMS chưa hoàn tất việc đối soát tháng 11+12/2008 với các mạng viễn thông vì vậy chưa thể tất tóan doanh thu và chi phí cho hoạt động này dẫn tới chưa kịp tổng hợp kết quả kinh doanh các hoạt động trong quý 4/2008.

* Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (mã MCO-HASTC) xin chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất là ngày 20/2/2009, do công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp có nhiều công trình ở xa, do đó chứng từ chưa được tập hợp đầy đủ  về văn phòng công ty nên việc tập hợp chi phí sẽ bị muộn hơn dự kiến.

* Ngày 13/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP40204-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,40%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 13/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1204-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,4%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 12/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP1A0305-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.

* Ngày 12/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP071207-HASTC) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7,54%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.540 đồng.

* Ngày 12/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ  bảo lãnh phát hành do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A1206-HASTC) lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 12/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ  bảo lãnh phát hành do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP4A1104-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,40%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 12/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP4A0303-HASTC) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 9,20%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.200 đồng.

* Ngày 11/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHB0810014-HASTC) kỳ hạn 2 năm, lãi suất 7,70%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.700 đồng.

* Ngày 11/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1004-HASTC) kỳ hạn 15 năm,  lãi suất 9,40%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 11/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A0203-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,18%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.180 đồng.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP10106-HASTC) lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0506-HASTC) lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành  (mã TP4A0706-HASTC) lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0205-HASTC) lãi suất 8,5%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.


theo VnEconomy