Những thông tin đáng chú ý ngày 5/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 26/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.698 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 18/4/2007 – 23/2/2009, Merrill Lynch International – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HOSE) đã bán 18.030 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 169.460 cổ phiếu, chiếm 9,59% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE) thông báo giải thể chi nhánh tại Hà Nội vì lý do không còn nhu cầu duy trì hoạt động của chi nhánh Hà Nội.

* Từ 2/3/2009 – 30/3/2009, Phan Duy Lâm, con bà Nguyễn Thị Vui – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 25.000 cổ phiếu.

* Kết thúc giao dịch ngày 26/2/2009, Phạm Quỳnh Anh, con bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) đang nắm giữ 23.395 cổ phiếu, bao gồm 4.000 cổ phiếu đã mua.

* Từ 2/3/2009 – 10/4/2009, Phạm Quỳnh Anh, con bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) đăng ký mua tiếp 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 27.395 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phần nắm giữ.

* Ngày 11/4/2009, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của OPC năm 2008; báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính 2008 đã kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

* Từ 26/9/2008 – 25/2/2009, ông Mai Xuân Trầm – Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 3.960 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.750 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 9/3/2009, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Phòng Prima Ballroom A, tầng 5, khách sạn MAJESTIC – số 1, đường Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM nhằm thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009; thông qua phương thức và tỷ lệ chia lợi nhuận năm 2008 và lựa chọn công ty kiểm toán.

* Từ 2/3/2009 – 2/9/2009, ông Nguyễn Việt Thảo – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,6% vốn điều lệ.

* Từ 3/3/2009 – 3/6/2009, bà Lê Thị Vân – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ gia (mã LGC-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 31.685 cổ phiếu nhằm chi phí gia đình.

* Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HOSE) thông báo chuyển trụ sở công ty đến địa chỉ số 7/13 – 7/25, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

* Từ 27/2/2009 – 27/5/2009, ông Tăng Gia Phong – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 76.650 cổ phiếu, chiếm 0,95% vốn điều lệ.

* Từ 27/2/2009 – 27/5/2009, ông Dương Ngọc Thới – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ là 25.000 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ.

* Từ 27/2/2009 – 27/5/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phú (mã MPC-HOSE) do ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và bà Chu Thị Bình, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty – hiện ông Quang và bà Bình nắm giữ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phú, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu MPC, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ là 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 2,86% vốn điều lệ.

* Từ 27/2/2009 – 27/3/2009, ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ lên 3.500.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ông Don Di Lam – đại diện Quỹ  VOF Investment Limited, hiện là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã bán 3.385.260 cổ phiếu HPG.  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 11.398.740 cổ phiếu.

* Từ 27/2/2009 – 27/3/2009, Đặng Thành Duy – con trai ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 500.000, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ lên 2.300.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ 27/2/2009 – 27/04/2009, ông Nguyễn Danh Cường – thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 24.000 cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư.

* Ngày 2/1/2009, Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai (mã DCT-HOSE) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị để xem xét đơn xin từ chức ủy viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Đức Tín. Căn cứ vào nội dung đơn trình bày và xét hoàn cảnh thực tế của ông Trần Đức Tín, Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng Quản trị công ty đối với ông Trần Đức Tín và giải quyết các chế độ đảm báo đúng luật pháp và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

* 19/2/2009, Đoàn Thanh Tùng, con bà Đinh Thị Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HASTC)  đã mua 800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.300 cổ phiếu.

* Ngày 15/4/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm tổng kết tình hình hoạt động năm 2008, chương trình năm 2009 và chiến lược phát triển SEB trong các năm tiếp theo.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HASTC) thông báo kể từ ngày 4/3/2009, ông Trịnh Giang Nam – cán bộ phòng Tài chính Kế toán, được ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của công ty thay cho ông Đỗ Thanh Khiết.

* Ngày 6/4/2009, Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2009 tại hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.

* Ngày 9/4/2009, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HASTC) tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh nhằm thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và một số vấn đề khác.

* Ngày 15/4/2009, Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (mã BTS-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niêm năm 2009 tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

* Ngày 6/4/2009, Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HASTC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

* Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-HASTC) thông báo bổ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức quyền Kế toán trưởng của công ty thay thế cho bà Nguyễn Thị Thanh Trà  từ ngày 1/3/2009.

* Tháng 4/2009, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HASTC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 9, tầng 2, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Sách và Giáo dục tại thành phố Hà Nội (mã EBS-HASTC) công bố Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013 gồm: ông Lê Xuân Thành; ông Nguyễn Văn Tùng; ông Nguyễn Thanh Tuấn.

* Ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0506-HASTC) với lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A0806-HASTC) với lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo địa chỉ Website mới của công ty là: www.vietinbanksc.com.vn.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009