Những thông tin đáng chú ý ngày 4/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 2/3/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 12.838 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 917 nhà đầu tư tổ chức và 11.921 nhà đầu tư cá nhân. Riêng trong tháng 2/2009, đã có thêm 14 tổ chức và 48 cá nhân đầu tư nước ngoài được Trung tâm Lưu ký cấp mã số giao dịch chứng khoán.

* Tính đến ngày 26/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 3.596 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Dự kiến ngày 15/4/2009, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (mã PVT-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 để báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán); báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; báo cáo và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2008 và chia cổ tức năm 2008; báo cáo và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009;…

* Ngày 4/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 1.030.427.013.000 đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 88.495.484.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo công nhận tư cách thành viên cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn – TSS. TSS có mã giao dịch 098 sẽ triển khai giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ ngày 4/3/2009. Công ty có vốn điều lệ 41 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 4 tòa nhà 168 Ngọc Khánh – phường Giảng Võ – quận Ba Đình – Hà Nội.

* Từ 2/3/2009 – 2/9/2009, ông Nguyễn Minh Nhật cha ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) đăng ký mua 1.235.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.950.000 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 21/3/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Kim Đô – số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM  nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009; báo cáo tài chính đã kiểm toán và thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2008; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;…

* Ông Bùi Quang Hội – người có liên quan với ông Bùi Quang Hiệp – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đã mua 1.500 cổ phiếu HLA vào ngày 12/02/2009 nhưng không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Bùi Quang Hội giải trình đối với vụ việc trên.

* Dự kiến ngày 25/04/2009, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Từ 27/2/2009 – 31/12/2009, ông Nguyễn Văn Dương – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 13.200 cổ phiếu, chiếm 0,59% vốn điều lệ.

 

* Dự kiến ngày 10/4/2009, Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại số 27C, đường DT743, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương.

* Dự kiến ngày 25/3/2009, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198 – 200 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

* Từ 26/2/2009 – 26/3/2009, bà Nguyễn Thị Nhăm vợ ông Nguyễn Đăng Lanh – cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HASTC) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 25.000 cổ phiếu.

* Từ 2/3/2009 – 2/4/2009, bà Vũ Thị Ngà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 47.000 cổ phiếu chiếm 1,56% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ 18/2/2009 – 23/2/2009, bà Mai Thị Bưởi – vợ ông Trần Công Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) đã mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.100 cổ phiếu nhằm đầu tư thêm.

* Từ 26/2/2009 – 26/3/2009, bà Mai Thị Bưởi – vợ ông Trần Công Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) dự kiến mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ lên 4.100 cổ phiếu nhằm mục đích mua đầu tư.

*  Từ 6/2/2009 – 20/2/2009, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 870.014 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

*  Từ 25/2/2009 – 25/3/2009, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 880.014 cổ phiếu, nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Ngày 24/3/2009, Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HASTC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại trụ sở chính Công ty Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhằm phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HASTC) thông báo kể từ ngày 16/2/2009, Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 đặt tại xã Nậm Păm – huyện Mường La – tỉnh Sơn La.

* Ngày 18/12/2008, ông Nguyễn Trọng Hiệp – em ruột ông Nguyễn Nam Cường – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HASTC) đã bán 1.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.600 cổ phiếu.

* Ngày 18/12/2008, ông Đoàn Tất Châu – chồng bà Đinh Thị Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HASTC) đăng ký bán 2.900 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 2.900 cổ phiếu.

* Ngày 18/12/2008, ông Đặng Văn Dũng – chồng bà Phạm Thị Thanh Hằng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HASTC) đăng ký bán 29.400 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 29.400 cổ phiếu.

* Dự kiến ngày 12/4/2009, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HASTC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ Đình – Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 23 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 93,96 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,11 tỷ đồng, lũy kế 2008 đạt 5,1 tỷ đồng. Lãi cỏ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2008 (EPS) đạt 2.171 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 128,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 359,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,7 tỷ đồng, lũy kế 2008 đạt 10,7 tỷ đồng.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009