Những thông tin đáng chú ý ngày 4/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 22/1/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HOSE) được phép mua vượt 10% khối lượng giao dịch cổ phiếu SFN trong ngày giao dịch liền trước khi tiến hành việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty, nhằm bình ổn giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán theo thời gian quy định.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) công bố Tập đoàn Tân Tạo đã thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo để phát triển các dự án điện nhằm chuyên nghiệp hóa trong quản lý đầu tư các dự án điện.

* Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) thông báo về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toà nhà số 21 Lê Quý Đôn, quận 3, Tp.HCM với giá trị khi mua (bao gồm cả giá trị phần đất và công trình xây dựng) là 12.500.000 USD; giá bán toà nhà là 16.000.000 USD.

* Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 10/2/2009, do công ty cần thêm thời gian để hoàn thành.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo, kể từ ngày 3/2/2009 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn –Tribeco (TRI-HOSE) sẽ được đưa vào diện kiểm soát do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm, vượt quá vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2008.

* Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-HOSE) xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 10/2/2009, do đến ngày 19/1/2009 công ty chưa nhận được xác nhận số dư và lãi quá hạn phải trả từ các ngân hàng.

* Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 12/02/2009, do công ty đang tiến hành đối chiếu và hợp nhất số liệu báo cáo tài chính quý 4/2008 từ chi nhánh sản xuất.

* Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 6/2/2009 để có thời gian hợp nhất báo cáo của các đơn vị trực thuộc.

* Từ 23/1/2009 – 20/6/2009, ông Trần Trường Giang – em bà Trần thị Thanh Hương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 12.500 cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) thông báo đến toàn thể các nhà đầu tư, công ty xin chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2008.

* Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-HASTC) thông báo đến toàn thể các nhà đầu tư, công ty xin chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2008.

* Ngày 16/12/2008 – 16/1/2009, ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC (mã CMC-HASTC) đã mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 511.600 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 31/12/2008, Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HASTC) đã mua 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 100.000 cổ phiếu.

* Từ 9/2/2009 – 9/4/2009, Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) đăng ký mua lại 34.900 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá thị trường và tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu.

* Từ 23/12/2008 – 20/1/2009, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu lên 850.014 cổ phiếu, nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ 2/2/2009 – 2/3/2009, ông Nguyễn Hữu Thanh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 310.000 cổ phiếu, chiếm 10,33% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ 22/1/2009 – 20/2/2009, ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) dự kiến mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) thông báo chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Văn hóa Gia Bình thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai tại Bình Định, địa chỉ 120 Lê Lợi – thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Văn hóa Gia An thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai tại Nghệ An, địa chỉ: số 343 Lê Duẩn – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

* Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) thông báo thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai tại Phú Yên, địa chỉ: ô phố 8 – phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai tại Quảng Nam, địa chỉ: số 24 Trần Cao Vân, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai tại Thanh Hóa, địa chỉ: số 27-29 Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

* Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai (mã CTC-HASTC) bổ nhiệm ông Hoàng Trung Hiếu – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Tài chính giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai kể từ ngày 12/1/2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) thông báo ông Nguyễn Yên Sơn thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long kể từ ngày 14/1/2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) thông báo ông Nguyễn Ạnh Tuấn thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long kể từ ngày 14/1/2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) thông báo bổ nhiệm ông Lại Việt Cường – thành viên Hội đồng Quản trị công ty giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long kể từ ngày 14/1/2009.

* Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HASTC) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 15/2/2009, do vụ cà phê bắt đầu từ tháng 10 hàng năm, trong thời gian này công ty đẩy mạnh việc thu mua nguyên liệu để chế biến hàng xuất khẩu và được tiêu thụ vào thời gian sau tết âm lịch. Do đó Công ty chưa chú trọng đến việc lập báo cáo tài chính quí mà chỉ lập báo cáo tài chính năm.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 16/2/200, do công ty đang tập trung cho công tác đối chiếu và xác nhận công nợp với khách hàng nên ảnh hưởng đến tiến độ lập báo cáo tài chính quý 4/2008.

* Công ty Cổ phần Mirae Fiber (mã KMF-HASTC) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 12/2/2009, do công ty đang tiến hành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 nên chưa có số liệu báo cáo chính thức về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2008.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HASTC) thông báo ông Lê Việt Hải – thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc công ty thôi giữ chức vụ Phó giám đốc của công ty kể từ ngày 6/1/2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến ngày 16/2/2009, do công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, địa bàn trải rộng khắp cả nước nên công tác báo cáo quyết toán quý 4 năm 2008 của công ty chưa hoàn thành.

* Đến hết ngày 21/11/2008, ông Khương Đức Dũng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HASTC) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu nhưng không bán được do bận đi công tác nước ngoài, số cổ phiếu còn nắm giữ là 4.000 cổ phiếu.


theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009