Những thông tin đáng chú ý ngày 3/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

*  Từ 7/3/2008 – 19/2/2009, ông Đinh Cưu – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đã mua 10.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.100 cổ phiếu, chiếm 0,45% vốn điều lệ.

* Từ 26/2/2009 – 31/12/2009, ông Đinh Cưu – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 30.100 cổ phiếu, chiếm 1,34% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 26/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 15.428 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 26/2/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là  7.582 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HOSE) thông báo ngày 16/3/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 nhằm báo cáo tình hình của Hội đồng Quản trị; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009; báo cáo của ban kiểm soát; báo cáo dự án sửa chữa nâng cấp khách sạn – do ông Trần Huy Thăng trình bày; báo cáo phương án huy động vốn.

* Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HOSE) thông báo nhất trí phân công ông Trần Huy Thăng và ông Trương Thanh Châu sớm tổ chức tuyển chọn để thuê một đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để giúp Hội đồng Quản trị quản lý thực hiện dự án; nhất trí phân công bà Nguyễn Ngọc Lan và bà Võ Ngọc Xuân xây dựng phương án huy động vốn đầu tư sửa chữa tổng thể khách sạn; nhất trí phân công bà Nguyễn Ngọc Lan và bà Bùi Thị Liễu xây dựng phương án sử dụng lao động và đào tạo lao động trong thời gian tiến hành sửa chữa khách sạn.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo và quản lý bất động sản. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Văn Sơn khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và ông Hoàng Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Đinh Ngọc Lân; bầu bổ sung ông Đinh Ngọc Lân làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Hoàng Văn Sơn kể từ ngày ban hành nghị quyết này và có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các công việc nhận bàn giao, nhiệm kỳ của ông Đinh Ngọc Lân theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát công ty.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Lan, bầu bổ sung bà Mai Hương Nội làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương Lan kể từ ngày 10/10/2008; miễn nhiệm ông Trần Lê Khánh, bầu bổ sung bà Nguyễn Diệu Linh làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Trần Lê Khánh; và miễn nhiệm bà Phạm Hồng Linh, bầu bổ sung ông Phạm Văn Khương làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Phạm Hồng Linh kể từ ngày 30/11/2008.

* Ngày 27/3/2009, Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Khách sạn REX – số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2008; phê chuẩn các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2008; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009; bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

* Từ 26/2/2009 – 26/5/2009, ông Trần Minh Hoàng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 106.875 cổ phiếu, chiếm 1,34% vốn điều lệ.

* Từ 23/12/2008 – 22/02/2009, ông Doãn Chí Thiên cha ông Doãn Tới – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) đăng ký mua 9.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đã mua 8.457.987 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 8.457.987 cổ phiếu, chiếm 12,82% vốn điều lệ.

* 5/3/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 9.636.940 cổ phiếu bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HASTC) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 96.369.400.000 đồng. Tổng số lượng chứng khoán niêm yết là 59.150.000 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 591.500.000.000 đồng.

* Dự kiến ngày 4/4/2009, Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (mã HEV-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Nhà xuất bản giáo dục – 187 Giảng Võ – Hà Nội.

* Từ 24/12/2008 – 24/01/2009, bà Trần Thị Kim Hương – vợ ông Tạ Thanh Hùng – ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HASTC) đăng ký bán 6.060 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 6.060 cổ phiếu.

* Ngày 6/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) tại Phòng họp lớn Khách sạn CapSaintJacques Vũng Tàu, số 169 Thuỳ Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) xin được kéo dài thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất đến ngày 28/2/2009 do đặc điểm của lĩnh vực xây dựng cơ bản, tiến độ thi công của các công trình chủ yếu là vào cuối năm.

Trong thời gian cuối năm vừa qua công ty đã tập trung vào việc thi công để đẩy nhanh tiến độ của các công trình đồng thời cố gắng trong việc thu hồi vốn của chủ đầu tư và các công nợ còn tồn đọng. Bên cạnh đó các công trình thi công nằm rải rác các tỉnh, việc kiểm kê mất nhiều thời gian, thu thập chứng từ đầu vào của các công trình chuyển về phòng kế toán chậm, nên việc ghi chép phản ánh ghi sổ kế toán kéo dài.

* Dự kiến ngày 22/3/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Dự kiến ngày 14/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty – số 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Từ 31/12/2008 – 31/1/2009, bà Hồ Thu Hương – thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HASTC) đã bán 17.650 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60.352 cổ phiếu.

* Ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành (mã QH070918-HASTC) với lãi suất 6,6%/năm – 1 trái phiếu được nhận 106.600 đồng.

* 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành (mã QH071018-HASTC) với lãi suất  6,70%/năm – 1 trái phiếu được nhận 6.700 đồng.

* 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành (mã CP071412-HASTC) có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 7,04%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.040 đồng.

* 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành (mã TP1A1106-HASTC) có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãTP1A0605-HASTC) với lãi suất 8,55%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.550 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVSC) thông báo công ty chuyển trụ sở đến địa điểm mới tại số 63 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009