Những thông tin đáng chú ý ngày 3/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 15/2/2008, do công ty phải hợp nhất số số liệu nhiều chi nhánh nên chưa hoàn tất được báo cáo tài chính.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) đề nghị gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 16/2/2009, do công ty đang làm thủ tục chuyển giao 70% vốn của Công ty TNHH Bào bì Thực phẩm Quốc tế cho nhà đầu tư mới. Do vậy công ty cần có thời gian để kiểm tra đối chiếu số liệu và chuyển giao vốn.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) xin gia hạn báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất là ngày 10/2/2009, do thời điểm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2008 sát vào dịp tết nguyên đán, công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, các công ty thành viên và các chi nhánh đặt tại Tp.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ.

Vì vậy, công ty cần có thời gian để tập hợp và kiểm tra các chứng từ kế toán nên báo cáo tài chính quý 4/2008 chưa hoàn tất.

* Ngày 13/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Dự kiến từ ngày 4/2/2009 đến 31/3/2009, ông Nguyễn Điệp Tùng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) dự kiến bán 440.000 cổ phiếu, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch là 1.803.263 cổ phiếu.

* Ngày 17/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tại Khách sạn New World Saigon với nội dung họp như sau: báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2008; tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2008; báo cáo kết quả giám sát Tổng giám đốc của Hội đồng Quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Trình Đại hội cổ đông phê duyệt: Báo cáo tài chính năm 2008; phân phối lợi nhuận năm 2008 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2009; kế hoạch kinh doanh năm 2009; thù lao của Hội đồng Quản trị , Ban kiểm soát, lương Tổng giám đốc năm 2009; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2009; sửa điều lệ (điều 20.1) và phê duyệt quy chế quản trị nội bộ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 28/2/2009, do công ty hiện đang hoàn tất báo cáo tài chính Quý 4/2008, nhưng do đặc thù ngành nghề hoạt động chủ yếu của công ty là xây lắp công trình viễn thông rải rác trên hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc, việc tập hợp chứng từ và đối chiếu công nợ gặp nhiều khó khăn nên báo cáo tài chính quý 4/2008 chưa thể hoàn thiện và công bố.

* Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) công bố sau một thời gian phối hợp với Trung tâm tư vấn Quatest III thực hiện việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.

Ngày 6/1/2009, Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa đã chính thức được cấp giấy chứng nhận ISO 9001: 2000 của trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thuộc Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng có giá trị từ ngày 6/1/2009 – 14/11/2010 cho lĩnh vực: “ Quản lý Vận hành lưới điện và Kinh doanh điện năng; đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng “ đã đạt được đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000/ISO 9001: 2000.

* Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 9/2/2009, do thời hạn nộp báo cáo tài chính cận ngày Tết cổ truyền, bộ phận kế toán không thể hoàn hoàn thành kịp thời hạn công bố thông tin.

* Từ 3/2/2009 – 2/3/2009, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 33.375 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cố phiếu.

* Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HOSE) xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 12/2/2009 để có thời gian hoàn thành báo cáo tài chính.

* Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến ngày 23/2/2009 là do việc tập hợp số liệu quyết toán từ các công ty công ty liên kết của Gemadept chưa đầy đủ.

* Từ 28/11/2008 – 22/12/2008, ông Phạm Thanh Minh – Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HASTC) đã bán 6.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 8.420 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (mã PVC-HASTC) xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 12/2/2009, do một số công ty con của Tổng công ty chưa nộp báo cáo về công ty mẹ để thực hiện hợp nhất.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HASTC) xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến hết ngày 10/2/2009, do trong năm công ty thành lập thêm xí nghiệp xây lắp mới nên cần thêm thời gian để quyết toán, đối chiếu, hợp nhất số liệu kế toán.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất đến đầu tháng 2 năm 2009, do các chi nhánh của công ty chưa quyết toán xong nên công ty chưa thể hợp nhất báo cáo tài chính quý 4/2008.

* Từ 3/12/2008 – 5/1/2009, ông Hồ Gia Bảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HASTC) đã mua 6.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.300 cổ phiếu.

* Ngày 9/1/2009, ông Hồ Gia Bảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HASTC) đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.800 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HASTC) thông báo đến toàn thể các nhà đầu tư, công ty xin chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2008.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCPB0810012-HASTC) kỳ hạn 2 năm; lãi suất 7,7%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.700 đồng.

* Ngày 9/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCPB0813013-HASTC) kỳ hạn 5 năm; lãi suất 8,50%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.500 đồng.

* Ngày 6/2/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCP1_0104-HASTC) với lãi suất 8,35%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Ngày 6/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mãCP1_0104-HASTC) lãi suất 8,35%/năm – 1 trái phiếu được nhận 108.350 đồng.

* Ngày 6/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4_0104-HASTC) kỳ hạn 15 năm; lãi suất 9,4%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.

* Ngày 6/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CPA0904-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,4%năm – 1 trái phiếu được nhận 9.400 đồng.


theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009