Những thông tin đáng chú ý ngày 31/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 4/2//2009 – 18/3/2009, bà Nguyễn Thị Mai – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đã mua 54.270 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 856.430 cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn điều lệ.

* Từ 27/3/2009 – 24/4/2009, bà Nguyễn Thị Giang – vợ ông Nguyễn Thanh Tòng – thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 28.000 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ.

* Ngày 9/4/2009, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn, 123 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) thông báo người công bố thông tin mới của công ty là ông Vũ Quốc Toàn – Chánh văn phòng thay cho ông Phan Minh Triết kể từ ngày 1/4/2009.

* Từ 27/10/2008 – 21/1/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 795.430 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 2.000.000 cổ phiếu.

* Ông Nguyễn Tiến Cơ – người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Toàn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đã bán 4.000 phiếu MPC vào ngày 2/3/2009 mà không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Nguyễn Tiến Cơ giải trình đối với vụ việc trên.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) thông báo doanh thu thực hiện tháng 2/2009 đạt 74,6 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 160,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 2 đạt 1,7 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 3,76 tỷ đồng.

* Bà Lê Thị Thanh Thanh – người có liên quan với ông Nguyễn Văn Thoại – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) đã mua 21.100 phiếu TNC vào ngày 27/2/2009 mà không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu bà Lê Thị Thanh Thanh giải trình đối với vụ việc trên.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 1.713 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 30 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.006 đồng.

* Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá ( mã THB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 619 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 18,12 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.537 đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo, bà Nguyễn Thị Minh Thu là người đã được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thay cho bà Trần Thị Mỹ Lệ từ ngày 1/12/2008 – 31/3/2009, nay được tiếp tục ủy quyền công bố thông tin tiếp từ ngày 1/4/2009 – 31/12/2009.

* Từ 7/4/2009 – 7/7/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đăng ký mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 25/3/2009 là ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký. Theo Điều 13 Quyết định số 28/SGDHCM-PĐG ngày 9/3/2009 ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bán lần 2), do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành. Nhà đầu tư tham gia đăng ký đợt đấu giá trên đến đại lý để nhận lại tiền cọc.

* Từ 3/3/2009 – 25/3/2009, ông Trịnh Hữu Minh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đã mua 20.760 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 100.818 cổ phiếu, chiếm 1,9% vốn điều lệ.

* Ngày 25/4/2009, Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường A, Dinh Thống Nhất – số 106 Nguyễn Du – quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009; báo cáo công tác đầu tư và dự án chuẩn bị đầu tư và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008.

* Từ 16/3//2009 – 23/3/2009, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã mua 241.990 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 917.166 cổ phiếu, chiếm 11,323% vốn điều lệ.

* Ngày 12/1//2009 – 23/3/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã VSH-HOSE) đã mua 466.058 cổ phiếu, đã bán 333.790 cổ phiếu. Số cổ phiếu đang nắm giữ là 6.968.215 cổ phiếu, chiếm 5,068% vốn điều lệ.

* Kết thúc giao dịch ngày 18/3/2009, Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thiên Hải – tổ chức có liên quan đến ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) đã mua 49.430 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 433.494 cổ phiếu.

* Ngày 31/3/2009, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại số 1/3A Lê Hồng Phong (đường Ngã năm Sân Bay Cát Bi), quận Ngô Quyền, thành Phố Hải Phòng, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009; thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2008; thông qua tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành kế hoạch 2009;…

* Từ 27/2/2009 – 18/3/2009, ông Nguyễn Thành Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 61.200 cổ phiếu.

* Từ 27/2/2009 – 18/3/2009, ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 43.900 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo lập Chi nhánh 515 – Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 tại Xã IaO, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HASTC) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 là 7 giờ 30 phút ngày 11/4/2009 vì bổ sung thêm nội dung vào chương trình đại hội đồng cổ thường niên năm 2009; sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về vấn đề huy động vốn và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo ông Vũ Khắc Tiệp – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đại diện quản lý 4.739.600.000 đồng vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thay cho ông Nguyễn Xuân Chuẩn quản lý 3.839.600.000 đồng và ông Vũ Trung Trực quản lý 900.000.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo ông Lê Ngọc Minh – Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Hà Nội đại diện quản lý 600.000.000 đồng vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thay cho ông Hoàng Việt Thanh.

* Từ 27/3/2009 – 27/4/2009, ông Chu Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HASTC) dự kiến mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 31.101 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 tại phòng họp Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo thành lập: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Đồng Khởi – số 2 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Các loại hình kinh doanh được phép thực hiện: môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần trong đợt phát hành từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng của công ty, bên mua là Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương với số cổ phần 8.900.000 cổ phần tương đương 89 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) thông báo nghiệp vụ kinh doanh được thực hiện: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán với vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.

Ánh Hồng
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009