Tin vắn chứng khoán ngày 3/12 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/12/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) thông báo sau thời gian vận hành thử các dây chuyền thiết bị chính tại Nhà máy dầu Phú Mỹ, ngày 8/11/2008, công ty đã chính thức đưa Chi nhánh tại Nhà máy dầu Phú Mỹ (Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi vào hoạt động.

* Từ 1/12/2008 – 31/12/2008, ông Cao Danh Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 27.000 cổ phiếu.

* Ngày 26/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HOSE) nghiêm túc thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính và đề nghị KMR công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và đồng thời phải công bố trên website của công ty.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) thông báo căn cứ bản án số 208/2008/KDTM-PT ngày 06/11/2008 Tòa phúc thẩm – tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội phán quyết hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây ngày 16/06/2007 về việc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây đồng ý bán cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam 51% tổng số cổ phần với tư cách là nhà đầu tư chiến lược.

Do vậy hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng mua bán cổ phiếu số 38/2007/SSC-HSC ngày 19/07/2007 (đã được công bố thông tin trong báo cáo tài chính năm 2007) tại biên bản thanh lý ngày 7/11/2008 theo nguyên tắc hoàn trả tiền mua cổ phiếu 9.466.500.000 đồng và các khoản lãi phát sinh từ giao dịch chuyển tiền mua cổ phần.

* Từ ngày 1/12/2008 – 31/12/2008, Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (mã POT-HASTC) đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm mua để cân đối nguồn vốn phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, ngăn chặn đà giảm giá cổ phiếu POT, góp phần bảo vệ quyền lợi và làm tăng sự tin tưởng của cổ đông đối với công ty.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 1.457.900 cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ Dầu khí đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 2/12/2008 tại sàn Hà Nội: giá đấu thành công cao nhất cổ phần của công ty là 11.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 11.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 11.001 đồng/cổ phần.

* Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) công bố để đảm bảo nhà máy vận hành tốt hơn, công ty sẽ đại tu nhà máy chế biến thủy sản Nam Việt, đồng thời mở rộng và hiện đại hóa nhà máy chế biến thủy sản Thái Bình Dương, thời gian thực hiện 60 ngày từ 10/11/2008 đến 12/01/2009.

Hiện nay Công ty Cổ phần Nam Việt có các nhà máy đang hoạt động như: Nhà máy Ấn Độ Dương đang hoạt động với công suất 250 tấn cá nguyên liệu/ngày và Nhà máy Đại Tây Dương gia công cho Công ty Cổ phần Nam Việt với công suất 200 tấn cá nguyên liệu/ngày.

* Từ ngày 19/10/2008 – 19/11/2008, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 810.014 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ ngày 27/11/2008 – 27/12/2008, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến lên 820.014 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Ngày 1/12/2008 là ngày giao dịch chính thức 1 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ lớn (mã RCL-HASTC) trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Ngày 3/12/2008 là ngày giao dịch chính thức 4.122.602 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HASTC) trên HASTC với giá trị chứng khoán niêm yết là 41.226.020.000 đồng.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhận lưu ký 1,1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Bình Thuận (mã BST-HASTC) kể từ ngày 25/11/2008 với giá trị chứng khoán đăng ký là 11 tỷ đồng.

* Từ 23/10/2008 – 23/11/2008, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HASTC) đăng ký mua lại 1.497 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 218.241 cổ phiếu.

* Từ 10/11/2008 – 25/11/2008, Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Dũng làm đại diện đã mua 1 triệu cổ phiếu PVI (PVI-HASTC), nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.567.137 cổ phiếu.

* Từ 27/11 – 27/12/2008, Lê Ánh Tuyết – con gái ông Lê Quang Viêng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC-HASTC) đăng ký bán 17.300 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ 22/10/2008 – 22/11/2008, Lê Ánh Tuyết – con gái ông Lê Văn Viêng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC-HASTC) đã bán 1.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.300 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 26/11/2008 – 26/12/2008, ông Ngô Quang Quý – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HASTC) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 100.000 cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Công ty Chứng khoán An Bình thông báo ông Lưu Tiến Huy được chấp thuận là người đứng đầu chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày 24/11/2008.

* Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các loại hình kinh doanh được phép thực hiện của Công ty gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

* Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam thông báo kể từ ngày 20/11/2008, ông Phạm Ngọc Bích, quốc tịch Canada, chức vụ Tổng giám đốc được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn được niêm yết bổ sung 1.985.800 cổ phiếu trên HASTC.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 12.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện miền Trung trên HASTC với giá trị chứng khoán niêm yết là 125 tỷ đồng.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh được niêm yết 1.350.000 cổ phiếu trên HASTC với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 13,5 tỷ đồng.

NGUYỆT ÁNH
theo VNeconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009