Tin vắn chứng khoán ngày 3/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 30/9/2008 – 21/10/2008, ông Trần Quang Cần – thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sở hữu còn 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ 30/9/2008 – 16/10/2008, ông Trần Lê Việt Hùng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.720 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Từ 4/11/2008 – 25/11/2008, ông Trương Bình An Sơn – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) đăng ký mua 1.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 48.999 cổ phiếu, chiếm 0,37% vốn điều lệ nhằm đầu tư vốn nhàn rỗi.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HASTC) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 16,038 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 50,360 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 560,107 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 3,166 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.599,28 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HASTC) vừa công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 6,219 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 29,546 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lỗ hơn 1,18 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2008 lỗ hơn 166 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HASTC) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 54,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 147,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 2,848 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6,727 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.922 đồng.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) thông báo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 103,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 274,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 7,15 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 11,347 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 16,612 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 85,600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 1,134 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 3,561 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.317 đồng.

* 60 ngày kể từ ngày 3/11/2008, Australia and New Zealand Banking Group Limmited ABN (ANZ) – đại diện là ông Gilles Plante – thành viên Hội đồng Quản trị – cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đăng ký mua 1.366.667 cổ phiếu SSI, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 26.444.677 cổ phiếu – chiếm 19,35% vốn điều lệ – nhằm tăng thêm tỷ lệ sở hữu của ANZ trong vốn của SSI.

* Từ 3/11/2008 – 3/5/2009, Amersham Industries Limited – tổ chức có liên quan đến ông Phan Minh Tuấn – thành viên Hội đồng Quản trị – đại diện cho phần vốn Amersham Industries Ltd tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) đăng ký bán 2.582.055 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ 5/11/2008 – 5/02/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) thông báo đăng ký mua lại 250.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ quỹ sở hữu lên 1.374.369 cổ phiếu.

* Từ 30/10/2008 – 30/01/2009, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Giám đốc Đầu tư kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 89.700 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CII.

* Từ 30/10/2008 – 30/11/2008, Tạ Thanh Kim – con của ông Tạ Thanh Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HASTC) đăng ký bán 2.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20 cổ phiếu.

* Từ 30/10/2008 – 30/11/2008, ông Lê Tất Hưng – thành viên Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HASTC) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 50.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm (mã HCC-HASTC) tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu là do công ty chưa chuẩn bị xong các văn bản để gửi cho các cổ đông lấy ý kiến về việc phát hành thêm cổ phiếu. Do vậy ngày 23/10/2008, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thống nhất quyết định tạm hoãn việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông. Công ty sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông vào thời gian thích hợp.

* Từ 26/9/2008 – 26/10/2008, ông Trần Tùng Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ là 10.000 cổ phiếu nhằm đầu tư tài chính cá nhân.

* Từ 10/11/2008 – 10/12/2008, Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) đăng ký mua 209.200 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá thị trường nhưng không vượt quá 18.000 đồng/cổ phần.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009