Tin vắn chứng khoán ngày 30/10 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 30/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) đã có công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2008 đến ngày 29/10/2008 vì công ty chưa nhận được kết quả kinh doanh từ công ty con là Công ty TNHH Vĩnh Hoàn (Hoa Kỳ) nên công ty chưa thể hoàn tất báo cáo tài chính hợp nhất trong thời gian quy định.

* Tính đến ngày 23/10/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 17.362 đồng – tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ.

* Từ 23/10/2008 – 24/10/2008, Deutsche AG London – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đã bán 89.060 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 293.483 cổ phiếu, chiếm 4,33% vốn điều lệ.

* Từ 30/10/2008 – 30/11/2008, Nguyễn Chí Linh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 270.000 cổ phiếu, chiếm 2,62% vốn điều lệ nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ 01/12/2008 – 12/12/2008, ông Phan Ngọc Thạnh – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đăng ký bán 56.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 29.298 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) giải trình lý do kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 3 năm 2008 tăng 68% so với quý 2 là do công ty có chiến lược dự trữ nguyên liệu, tồn kho hợp lý nên chủ động trong sản xuất, gia tăng sản lượng và đạt hiệu quả cao trong quý 3; doanh số quý 3 tăng 16% so với quý 2 nên chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm giảm.

* Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng hơn 72,75% so với quý 2 là do lợi nhuận từ Công ty liên kết liên doanh tăng 63,23% (tương đương tăng gần 2,5 tỷ đồng) và một số biện pháp giảm chi phí đã phát huy hiệu quả góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty.

* Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3/2008 giảm 57,8% so với quý 2 là do ảnh hưởng lạm phát và chi phí hoạt động một số công ty con tăng đã làm chi phí quản lý tăng.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế quý 3/2008 so với quý 2/2008 (tăng 355%) là do đặc điểm kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, quý 3 nằm trong muà vụ Trung thu và bánh trung thu là sản phẩm chủ lực của công ty nên mang lại lợi nhuận tăng so với quý 2.

* Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HASTC) vừa công bố trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TLT đạt 48,533 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 180,657 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt -24,43 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 52,863 tỷ đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (mã PVC-HASTC) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của PVC đạt 120,559 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 302,338 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 14,581 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 44,435 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.660 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của TNG đạt 270,712 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 484,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 của TNG đạt gần 10,282 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 19,024 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.504 đồng.

* Tính đến ngày 23/10/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.405 đồng/chứng chỉ quỹ, tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ.

* Ngày 05/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành (mã QH061135-HASTC) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành với lãi suất 8,5%/năm.

* Ngày 5/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 46/2005 (mã TP1A4605-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành, lãi suất 8,75%/năm.

* Ngày 7/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 18/2004 (mã TP1_1804-HASTC) do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành, lãi suất 8,5%/năm.

* Ngày 7/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 49/2004 (mã TP4A4904-HASTC) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, lãi suất 9%/năm.

NGUYỆT ÁNH

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009