Những thông tin đáng chú ý ngày 26/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 19/3/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.036 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 19/3/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.823 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ.

* Từ 25/3/2009 – 23/5/2009, bà Lý Lệ Hoa – vợ ông Nguyễn Huy Cao An, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đăng ký bán 38.610 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 122.901 cổ phiếu, chiếm 1,54% vốn điều lệ.

* Từ 6/10/2008 – 6/3/2009, Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đăng ký mua 4.098.320 cổ phiếu, đã mua 2.891.900 cổ phiếu do công ty quyết định tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm nên tạm thời không tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ như dự kiến và đăng ký ban đầu, nâng số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ lên 10.791.895 cổ phiếu.

* Ngày 26/3/2009, ông Đặng Quang Hạnh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) dự kiến tặng 534.600 cổ phiếu cho Trường Đại học Tân Tạo để tặng học bổng cho sinh viên. Số cổ phiếu nắm giữ còn 2.296.778 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) thông báo khối lượng bán cho cán bộ, công nhân viên: 40.000 cổ phiếu, tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu là 400 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố thặng dư vốn cổ phần trên 1 năm tính đến ngày 31/1/2009 là 1.996.057.965.000 đồng.

* Từ 22/12/2008 – 19/3/2009, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền, em ruột bà Hoàng Thị Minh Hoà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) đã mua 10.880 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.880 cổ phiếu.

* Từ 26/3/2009 – 26/6/2009, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền em ruột bà Hoàng Thị Minh Hoà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) đăng ký mua tiếp 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 30.880 cổ phiếu.

* Ngày 20/4/2009, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại tầng trệt, Hội trường A, Nhà khách 108 Nguyễn Du (thuộc Dinh Thống Nhất) – 108 Nguyễn Du, quận 1, Tp.HCM, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009; phân phối lợi nhuận năm 2008;…

* Đến 24/3/2009, ông Lương Hùng Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký bán 20.000 quyền mua cổ phiếu. Số quyền mua nắm giữ còn 90.000 quyền.

* Đến 24/3/2009, bà Cao Thị Lành – vợ ông Lương Hùng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký bán 29.600 quyền mua cổ phiếu. Số quyền mua nắm giữ còn 10.000 quyền.

* Đến 24/3/2009, ông Phạm Tuấn Anh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký bán 25.840 quyền mua cổ phiếu. Số quyền mua nắm giữ còn 0 quyền.

* 25/3/2009 là ngày chính thức giao dịch 709.550 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 7.095.500.000 đồng. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo nội dung thông báo số 693/SGDHCM  ngày 17/10/2008 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

* Từ 23/3/2009 – 23/9/2009, bà Nguyễn Thị Thanh Hà – vợ của ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 363.263 cổ phiếu, chiếm 4,45% vốn điều lệ.

* Ngày 29/3/2009, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Ball Room, tầng 3 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, nhằm báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 và kế hoạch năm 2009; báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009;…

* Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại Tp.HCM (mã EBS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 đạt 94,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 7,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.801,13 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 41,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 63,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 559,6 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1,03 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 866 đồng.

* Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 14,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ 1,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 879 triệu tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 521 đồng, EPS quý 4 âm 571 đồng.

* Ngày 13/3/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HASTC) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 937.400 cổ phiếu.

* Từ 5/3/2009 – 13/3/2009, ông Trần Xuân Trường – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đã mua: 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 30.540 cổ phiếu, chiếm 1,02% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ 10/3/2009 – 16/3/2009, bà Vũ Thị Ngà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HASTC) đã mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 50.000 cổ phiếu, chiếm 1,66% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ 23/3/2009 – 23/4/2009, ông Vũ Văn Đoàn – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HASTC) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu nhằm sử dụng tiền nhàn rỗi.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam thông báo kể từ ngày 26/2/2009, ông Trần Đức Thuận được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công ty thay cho bà Vũ Thị Thu Hương.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam thông báo bầu bổ sung ông Trần Đức Thuận và bà Nguyễn Thụy Như Ý được bầu bổ sung làm thành viên hội đồng quản trị; ông Nguyễn Duy Phương và bà Trần Kiều Minh được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SeaBank thông báo công ty đổi tên công ty thành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Southest Asia Securites Corporation (SASC); các nghiệp vụ được phép thực hiện sau khi điều chỉnh là: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và  đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

 

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom thông báo ông Lê Khắc Hiệp được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay cho ông Đinh Quang Nương kể từ ngày 23/3/2009; bầu bổ sung ông Nguyễn Thế Anh làm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 23/3/2009.

Ánh Hồng
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009