Những thông tin đáng chú ý ngày 2/4/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 26/3/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.874 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 26/3/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 4.357 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) công bố kể từ ngày 30/3/2009, miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với bà Hoàng Bích Vân và miễn nhiệm chức vụ nhân viên kiểm soát nội bộ của MVFM đối với bà Trần Thị Ngọc Vân.

* Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam công bố kể từ ngày 30/3/2009 bà Hoàng Bích Vân không còn là nhân viên công bố thông tin cho Qũy MAFPF1, nhân viên công bố thông tin cho Qũy MAFPF1 còn lại gồm: ông Chow Wing Kee và ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

* Ngày 31/3/2009, ông Nguyễn Điệp Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã bán 440.000 cổ phiếu nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 1.803.263 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) thông báo đã thông qua việc ông Mai Văn Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và không tham gia vào Hội đồng Quản trị công ty và thuê tàu biển Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phân công.

* Từ 1/4/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – tổ chức có liên quan đến tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (mã PGC-HOSE) đăng ký bán 19.340 cổ phiếu, số cổ phiếu của tổ chức đăng ký còn 8 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục.

* Ngày 16/5/2009, Công ty Cổ phần Hapaca (mã HAP-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng.

* Từ 1/4/2009 – 30/6/2009, ông Đặng Tấn Tài – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) đăng ký bán 1.220 cổ phiếu, số cố phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) thông báo đã thông qua việc đề cử ông Huỳnh Hồng Vũ, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, tạm thời điều hành công việc của hội đồng quản trị cho đến khi công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2009.

* Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) thông báo kể từ ngày 1/3/2009, địa chỉ trang website của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương là: www.haipacbd.com.

* Từ 1/4/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt – tổ chức có liên quan đến tổ chức niêm yết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 24/4/2009, sàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 2.736.600 cổ phần với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Khai thác Chế biến Xuất khẩu Khoáng sản Khánh Hoà.

* Từ 1/4/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến ông Võ Hữu Tuấn – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Tp.HCM công ty – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đăng ký bán 406.350 cổ phiếu, số cổ phiếu của tổ chức đăng ký nắm giữ sau giao dịch là 0 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục.

* Ngày 27/4/2009, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại (mã PPC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương, nhằm báo cáo tài chính và vấn đề cổ tức; sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ công ty;…

* Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 đến hết ngày 10/04/2009 do công ty quyết toán thuế với Cục thuế Tp.HCM nên tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 chậm hơn so với dự kiến.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo ông Huỳnh Anh Vũ – Phó tổng giám đốc kỹ thuật, được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 30/3/2009.

* Từ 1/4/2009 – 30/6/2009, ông Đặng Tấn Tài – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) đăng ký bán 1.220 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 229 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 132,7 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.352 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 53,87 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.155 đồng.

* Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức – VG PIPE (mã VGS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 1.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 14,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.039 đồng.

* Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) thông báo ông Đỗ Văn Thanh sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty; ông Đào Trọng Khôi sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty kể từ ngày 26/3/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Chứng khoán Tân Việt tạm ngừng giao dịch trực tuyến của công ty kể từ ngày 31/3/2009 đến hết ngày 7/4/2009 do vi phạm quy định giao dịch. Trong thời gian tạm ngừng giao dịch trực tuyến, công ty được phép sử dụng hệ thống nhập lệnh tại sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để nhập lệnh cho nhà đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Chứng khoán Artex bị cảnh cáo công ty do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương thông báo chuyển trụ sở từ số 18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến địa điểm mới: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt thông báo các nghiệp vụ được thực hiện sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông thông báo các nghiệp vụ được thực hiện sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thông báo các nghiệp vụ được thực hiện sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thông báo các nghiệp vụ được thực hiện sau khi điều chỉnh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thông báo ông Nguyễn Đỗ Lăng – Tổng giám đốc là người công bố thông tin của công ty thay cho ông Đinh Văn Hùng – Giám đốc Phân tích đầu tư kể từ ngày 25/3/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt (VSC) thông báo tăng vốn điều lệ từ 9.750.000.000 đồng lên 37.500.000.000 đồng.

*  Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) thông báo rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện sau khi điều chỉnh là môi giới chứng khoán vàtư vấn đầu tư chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp & Gọi (CLPFFONE) thông báo miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Huyền từ ngày 13/3/2009.

Ánh Hồng
theo VNE

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009