Những thông tin đáng chú ý ngày 24/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 18/12/2008 – 11/2/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đăng ký mua lại 1.251.769 cổ phiếu, đã mua 1.251.769 cổ phiếu, trong đó tổng số lượng cổ phiếu mua qua sàn giao dịch là 1.251.710 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu mua lô lẻ là 59 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 3 triệu cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) thông báo Mseafood Corporation, trụ sở chính tại 17934 Point Sur Street, Fountain Valley, CA 92708, USA, là công ty mà Minh Phú nắm giữ 90% số cổ phần. Ngày 17/2/2009, Hải quan Mỹ đã hoàn tiền ký quỹ Bond cho Công ty Mseafood số tiền là 4.219.973,31 USD – đây là khoản tiền Công ty Mseafood đã ký quỹ cho Hải quan Mỹ khi nhập tôm của Minh Phú vào thị trường Mỹ trong vụ kiện chống phá giá tôm trong giai đoạn từ ngày 1/2/2006 đến ngày 31/1/2007.

* Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 99,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 418,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,32 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 12,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.481 đồng.

* Ngày 16/2/2009, ông Phùng Đạt Đức – Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 28.750 cổ phiếu, chiếm 0,35% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Ngày 18/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) được niêm yết bổ sung 3.662.183 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 36.621.830.000 đồng.

* Từ 25/2/2009 – 25/5/2009, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ lên 150.000 cổ phiếu, nhằm mục đích mua cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

* Dự kiến ngày 27/3/2009, Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

* Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) thông báo Hội đồng Quản trị công ty thống nhất chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đầu tư vào Công ty Cổ phần phở nghêu Hương Thanh cho ông Yung Cam Meng với tổng giá trị vốn chuyển nhượng là 1.393.600.000 đồng.

*  Từ 15/1/2009 – 15/2/2009, ông Nguuyễn Đình Uy – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HASTC) đã mua 1.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 34.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 14/3/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2008; báo cáo của Ban kiểm soát; trình đại hội cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008; phân phối lợi nhuận năm 2008 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2009; kế hoạch kinh doanh năm 2009; phương án tăng vốn điều lệ năm 2009; thù lao Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009.

* Từ 20/2/2009 – 20/3/2009, ông Nguyễn Thành Phương – Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đăng ký mua 28.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 32.000 cổ phiếu.

* Từ 20/2/2009 – 20/3/2009, ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đăng ký mua 26.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 26.100 cổ phiếu.

* Từ 18/2/2009 – 18/3/2009, bà Mai Thị Bưởi – vợ ông Trần Công Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) dự kiến mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.100 cổ phiếu nhằm mua đầu tư.

* Từ 19/2/2009 – 19/3/2009, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HASTC) đăng ký mua 24.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HASTC) thông báo ông Nguyễn Phương Ban được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công ty kiêm Trưởng Phòng kỹ thuật – Thi công – An toàn kể từ ngày 16/1/2009, thời hạn 5 năm.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HASTC) thông báo ông Đoàn Bình Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công ty kiêm Trưởng Phòng Kinh tế – Kế hoạch kể từ ngày 16/1/2009, thời hạn 5 năm.

* Dự kiến ngày 29/3/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết.

*  Dự kiến tháng 4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HASTC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 phiếu biểu quyết.

* Dự kiến ngày 12/4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 7, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

* Ngày 10/4/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An, số 45 Trần Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

* Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 228,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 523,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 13,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 24,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.447 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 91,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 19,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.594 đồng.

* Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV (mã THT-HASTC) xin lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2008 – lần 2 vào ngày 25/2/2009 do công ty vẫn chưa có được số nghiệm thu khoán của Tập đoàn do đó công ty vẫn chưa lập được báo cáo tài chính năm 2008.

* Từ 17/2/2009 – 16/3/2009, ông Nguyễn Văn Đa – Phó giám đốc Công ty Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) đăng ký mua 7.000 cổ phiếu.

* Từ 12/1/2009 – 12/2/2009, ông Nguyễn Quang Tín – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) đã mua 2.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.500 cổ phiếu.

* Công ty Chứng khoán Hoà Bình thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dương giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 19/2/2009.

* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam thông báo chính thức đóng cửa Phòng Giao dịch Sài Gòn trực thuộc Chi nhánh Tp.HCM – địa chỉ tại số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009