Tin vắn chứng khoán ngày 24/11 bởi Nguyễn Quang

Những thông tin đáng chú ý ngày 24/11/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 8/8/2008 – 28/10/2008, bà Phan Thị Triều Tâm vợ ông Võ Hoàng Vũ – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đã bán 16.940 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ 21/11/2008 – 19/12/2008, ông Hà Huy Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) đăng ký mua 12.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,58 % vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) thông báo sau khi tái cơ cấu tổ chức sản xuất đã quyết định giải thể chi nhánh Xí nghiệp Len Bình Tân tại số E4/48 khu phố 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM – là đơn vị hạch toán báo sổ, chuyên sản xuất gia công sản phẩm dệt len các loại.

* Từ 5/8/2008 – 14/11/2008, Kitmc Worldwide Vietnam Rsp Balanced Fund – cổ đông lớn của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) đã bán 215.780 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.332.722 cổ phiếu, chiếm 4,83% vốn điều lệ.

* Từ 6/11/2008 – 14/11/2008, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đã bán 85.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 604.760 cổ phiếu, chiếm 7,466% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HOSE) thông báo, căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị công ty nhất trí chấp thuận cho ông Christian Philip Kamm thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 18/11/2008.

* Ngày 21/11/2008 – 21/12/2008, ông Đoàn Minh An – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 25/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) về việc tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 lên 50% vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần nhận 1 quyền biểu quyết.

* Từ 28/11/2008 – 28/03/2009, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ do ông Phạm Quang Vinh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) làm đại diện đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.035.000 cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ 21/11/2008 – 06/12/2008, bà Nguyễn Hà Phượng Khanh – người có liên quan đến ông Lâm Quốc Kim – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 251.647 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) thông báo vì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm nên công ty xin huỷ bỏ việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường ngày 10/12/2008.

Theo đó, nội dung lấy ý kiến cổ đông về việc tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 lên 60% trên mệnh giá sẽ được công ty đưa vào nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào khoảng tháng 3/2009. Danh sách cổ đông chốt ngày 7/11/2008 chỉ được sử dụng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 2/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Tổng công ty chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE).

* Ngày 27/11/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí (mã KKC-HASTC), chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1,1 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HASTC) sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần – 1.000 đồng/cổ phần.

* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 974.827 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HASTC) với giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 9.748.270.000 đồng.

* Từ 28/11/2008 – 11/2/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.

* Từ 5/11/2008 – 14/11/2008, Asia Value Investment Limited – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV (mã THT-HASTC) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 601.615 cổ phiếu, chiếm 6,61% vốn điều lệ.

* Từ 1/11/2008 – 17/11/2008, ông Tạ Quang Dũng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 734 cổ phiếu.

* Ngày 18/12/2008 sàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá bán 5.119.250 cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần.

Nguyệt Ánh

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009